e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Kişisel Veri Ekonomisi


Kişisel Veri Ekonomisi

2.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, 24 Nisan 2019 tarihinde, Ankara’da, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nda (KVKK) gerçekleştirildi. Etkinliğe, KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ve sektör temsilcileri katıldı.

Etkinliğe video konferans yöntemiyle bağlanarak, Kişisel Veri Ekonomisi konulu bir konuşma yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin şunları söyledi: “Dünya açısından baktığımızda ülkeler ve kıtalar boyutunda, aslında çok değişik tartışmalar yaşandığını da birlikte gözlemliyoruz. Bilhassa Asya-Pasifik tarafında Çin’in başını çektiği, daha kapalı ekonomiler, veri gizliliği konusunda önemli bir taassup ortaya koymaktalar. Avrupa kıtası cephesine geldiğimizde, Avrupa Birliği mevzuatı kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak oldukça sert bir mevzuatı gündeme getiriyor. Bununla birlikte Amerika tarafına geçtiğimizde, ABD’nin, diğer kıtalar ve ülkelerin uygulamalarıyla biraz daha farklı bir perspektifle, bu konuyu daha çok, verilerin ciddi manada ticarileştirilmesi veya ekonominin dijitalleşmesi boyutunda, bu verilerin pek çok sürece katkıda bulunması noktasında, farklı bir perspektif ortaya koyduğunu görmekteyiz.

Elimizdeki veriler şuna işaret ediyor: Yaklaşık olarak 2025 yılı itibarı ile, dünyada söz konusu kişisel verilerin ticarileştirilmesinden kaynaklanacak olan ekonomik aktivitenin, yaklaşık olarak 700 milyar doların üzerinde olabilmesi beklenmekte. Ayrıca ABD’nin, şu anda söz konusu kişisel verilerin ticarileştirilmesi boyutunda, 56 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklük oluşturduğunu görmekteyiz. Bu yönüyle bakıldığı zaman, Avrupa Birliği için yaklaşık olarak 40 milyar dolarlık bir rakama karşılık gelmekte. Dolayısı ile bugün itibarı ile baktığımız bu ticarileştirme sürecine de aşağı yukarı 2017 ile 2025 arasındaki önümüzdeki 8-9 yıllık perspektif dikkate alındığında, aslında dünyada kişisel verilerin ticarileştirilmesinden kaynaklanacak olan ekonomik büyümenin ortalama olarak her yıl %21,4 artması beklenmekte. Bu nedenle de 700 milyar doların üzerinde bir veri büyüklüğünden bu anlamda söz etmekteyiz.”

VİDEO: 125
BAŞLIK: Kişisel Veri Ekonomisi KONUŞMACI: Prof. Dr. Kerem Alkin – Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreteri
ETKİNLİK: 2.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 24 Nisan 2019, Çarşamba
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara