e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Kişisel Verilerle İlgili Başvuru ve Şikayet Hakkı


Kişisel Verilerle İlgili Başvuru ve Şikayet Hakkı

2.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, 24 Nisan 2019 tarihinde, Ankara’da, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nda (KVKK) gerçekleştirildi. Etkinliğe, KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ve sektör temsilcileri katıldı.

Etkinlikte, Kişisel Verilerle İlgili Başvuru ve Şikayet Hakkı konulu bir konuşma yapan KVK Uzmanı Hakan Arslan şunları söyledi: “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, temel olarak, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler için koruma sağlayan bir metin. Bu anlamda, öncelikle, kişisel veri kavramından bahsetmek gerekirse eğer, kişisel veri, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak kabul edilmekte. Veri işleme faaliyetinden de anlaşılması gereken, sadece kişisel verilerin elde edilmesi ya da paylaşılması değil, verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, aktarılması ya da üçüncü kişilerle paylaşılmasını ifade eden geniş bir kavram. Bu anlamda vurgulanması gereken bir husus da 6698 Sayılı Kanun’un, sadece gerçek kişilere ilişkin verilere ait bir koruma sağlaması, tüzel kişilere ait veriler hakkında bir koruma sağlamıyor olması. Tabii burada vurgulanması gereken bir husus, eğer tüzel bir kişiye ait verilerin elde edilmesi, bir veya birden fazla gerçek kişiye ait verilerin elde edilmesini sağlıyorsa ya da bir ya da birden fazla kişinin belirlenebilir olmasını sağlıyorsa bu taktirde de kanunun korumasından yararlanma söz konusu olacaktır. Ancak burada vurgulanması gereken husus, bu taktirde dahi asıl korumanın tüzel kişilerin verilerine ilişkin olmayıp, gerçek kişilerin verilerini korunmasına ilişkin olduğunu vurgulamak gerekir.

2010 yılında, anayasamızın, özel hayatın gizliliğini düzenleyen 20’nci Maddesi’nde yapılan bir düzenleme ile herkesin kişisel verilerinin korunmasını isteme hakkına sahip olduğu hükmü, anayasamızın metnine eklendi. Bu anlamda da anayasal düzeyde bir temel hak ve özgürlük olarak düzenlenmiş durumda, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı.

Söz konusu düzenlemeye ve söz konusu düzenlemeye dayanılarak, 6698 sayılı kanunda yapılan düzenlemeye göre, herkes veri sorumlusuna başvurarak, kişisel verilerin işlenip işlenmediği öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, eğer kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmışsa bu konuda bilgi talep etme, eğer kişisel verileri yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme ya da kanundaki şartlar söz konusu ise silinmesini ve yok edilmesini isteme hakkına sahip.”

VİDEO: 126
BAŞLIK: Kişisel Verilerle İlgili Başvuru ve Şikayet Hakkı
KONUŞMACI: Hakan Arslan – KVK Uzmanı
ETKİNLİK: 2.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 24 Nisan 2019, Çarşamba
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara