e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Kişisel verilerin algoritmik hedeflenmesi


Kişisel verilerin algoritmik hedeflenmesi

5’inci e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, bu yıl ‘’Dijital Çağda Kişisel Verilerin Korunması’’ teması ile 17 Mayıs 2022 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) binasında gerçekleştirildi. Zirve’de Türkiye’nin yakın gelecekte sürekli gündemine girecek olan kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yapılması gerekenler, alanında uzman 17 konuşmacı tarafından değerlendirildi.

Teknolojinin yönetiminin aslında işletmelerin sahip olduğu yeteneklerin yönetimi olarak ele alındığını belirten Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü Başkanı Bu Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, “Herhangi bir konunun yönetimi dediğimizde biz her şeyi üç ana başlık altında inceliyoruz. Birey, grup ve işletme bazında inceliyoruz. Kişisel verilerin yönetilmesinde bile bu üç unsuru bir arada ele almak gerekir” dedi.

Ortada bir rekabet olduğu sürece mutlaka işletmelere akan, yığılan bir veri olduğunu dile getiren Yeloğlu, “Bu verinin depolanması, düzenlenmesi, sorgulanması veya özetlenmeye hazır hale getirilmesi veri analistlerinin görevlerinden birisidir. Ama bunu bir üst kademeye taşıdığımızda özellikle operasyonel seviyeden yönetsel seviyeye çıkardığımızda biz elde edilen verileri nasıl anlamlı hale getireceğimiz konusunda yoğun çaba sarf ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Karar verme süreci biraz daha karmaşık hale geldiğinde artık iş karar destek sistemlerine, yapay zekâya, derin öğrenmeye ve algoritmik karar sistemleri olmak üzere karşımıza çıkıyor. Algoritma bir kararın verilebilmesi için belirli programlanmış, standartlaştırılmış bir süreç olarak karşımıza çıkıyor” diyen Yeloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Algoritmik karar verme süreçlerinin devreye girdiği konu, ürün ve hizmet aynı zamanda pazarın kendisinin karakteristik özelliklerinden ortaya çıkıyor. Karar verme konusunda bize yardımcı olan dinamikler bunları içeriyor. Örneğin; bir ürünümüz var. Bu ürünümüz yeni bir ürün olabilir. Bu ürünle yeni bir pazara girmekle mevcut bir pazara girmenin riskleri birbirlerinden farklı olacaktır.”

İşletmeler için hedefleme noktasında iki önemli konu olduğunu da söyleyen Yeloğlu, “Birincisi pazar araştırması, ikincisi ise pazarlama araştırması. Aynı gibi gözükseler de birbirlerinden farklı özelliklere sahiptirler. Bir ürünün veya hizmetin mevcut ya da yeni olmasıyla, pazarın mevcut ya da yeni olmasındaki pazara giriş yöntemleri, aslında bir pazar araştırmasını içerir. Bu ürün ve hizmetlerin farklı pazarlarda satılması sonucu elde edilen geri bildirimlerin değerlendirilmesi ise pazarlama araştırmasıdır” ifadelerini kullandı.

VİDEO: 418
BAŞLIK: Kişisel Verilerin Algoritmik Hedeflenmesi
KONUŞMACI: Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu – Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü Başkanı
ETKİNLİK: 5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Mayıs 2022, Salı
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara