e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Ticari elektronik iletilere ilişkin düzenlemeler


Ticari elektronik iletilere ilişkin düzenlemeler

5’inci e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, bu yıl ‘’Dijital Çağda Kişisel Verilerin Korunması’’ teması ile 17 Mayıs 2022 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) binasında gerçekleştirildi. Zirve’de Türkiye’nin yakın gelecekte sürekli gündemine girecek olan kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yapılması gerekenler, alanında uzman 17 konuşmacı tarafından değerlendirildi.

KVK Uzmanı Ahmet Said Altın, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da iletinin; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli ileti olarak tanımlandığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

“6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’unun 6’ncı maddesinde; ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi halinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz. İkinci fıkrada ise, esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebileceği belirtilmiştir.”

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinde ise Ticari Elektronik İletiler ve Onay konusunun ele alındığını dile getiren Altın, “Bu madde kapsamında; hizmet sağlayıcının, mal ve hizmetini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği ticari elektronik iletiler için kendisi tarafından ya da İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden önceden onay alınır. Onay, reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerlidir. İYS üzerinden onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemez” dedi.

Altın ayrıca, “Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmeliğin 8’inci maddesinde; kişilere gönderilecek olan elektronik iletilere yönelik olarak, açık rıza beyanının belli bir konuya ilişkin olması gerektiği, bunun özgür iradeyle açıklanmış olması gerektiği, iletinin gönderilmesine ilişkin kişisel verilerin işlenme amacı ve süresi hakkında veri sorumluları tarafından açık ve anlaşılır bir bilgilendirme yapılması gerektiği, bu irade beyanının bir sözleşmenin veya hizmetin kabulü ya da pazarlama amaçlı haberleşmelere onay verilmesi ve benzeri hukuki işlemlere yönelik irade beyanları ile birleştirilemeyeceği söylenmiştir” şeklinde konuştu.

VİDEO: 420
BAŞLIK: Ticari Elektronik İletilere İlişkin Düzenlemeler
KONUŞMACI: Ahmet Said Altın – KVK Uzmanı
ETKİNLİK: 5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Mayıs 2022, Salı
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara