e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

M. Kani Hacıpaşaoğlu: Bölgemizde adı konulmasa da bir şekilde bir Hibrit Savaş yaşıyoruz


M. Kani Hacıpaşaoğlu: Bölgemizde adı konulmasa da bir şekilde bir Hibrit Savaş yaşıyoruz

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) himayesinde, 14 Mart 2019’da Ankara’da gerçekleştirilen 3.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nde, CNK Global Consultancy Co. Direktörü M. Kani Hacıpaşaoğlu, etkinlik ile ilgili düşüncelerini bizimle paylaştı.

M. Kani Hacıpaşaoğlu, etkinliği şu şekilde yorumladı: “Ben geçen sene de davet edilmiştim. Gerek geçen seneki gözlemlerim gerekse bu seneki gözlemlerim aynı. Son derece güzel bir organizasyon ve son derece güzel konular üzerinde duruluyor. İnşallah bunun sonuçlarını da yayınlarız. Biz ülkenin bu konularda geleceğine çok fazla katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

Hacıpaşaoğlu, etkinliğin değindiği konulardan olan Hibrit Savaş kavramını şu şekilde tanımladı: “Aslında Hibrit Savaş, 2005’li yıllardan beri, gündemde olan ve konuşulan bir konu. Ancak özellikle siber saldırılar, siber savaşlar ve yeni teknolojilerin kullanılmasıyla beraber, daha çok anlam bulan, günümüzün konseptine ve konjonktürüne tam olarak uyan bir savaş türü. Bildiğimiz konvansiyonel savaş güçlerinin yanında aynı zamanda propaganda, yanıltma, siber savaşlar, kitle imha ve sabotaj konularının tamamını barındıran savaş türüne Hibrit Savaş diyoruz. Bugün bakarsanız bölgemizde zaten, adı konulmasa da bir şekilde bir Hibrit Savaş yaşıyoruz. Bunun için de siber savaşların çok büyük bir önemi var.

VİDEO: 108
BAŞLIK: M. Kani Hacıpaşaoğlu: Bölgemizde adı konulmasa da bir şekilde bir Hibrit Savaş yaşıyoruz
RÖPORTAJ: M. Kani Hacıpaşaoğlu – CNK Global Consultancy Co. Direktörü
ETKİNLİK: 3.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 14 Mart 2019, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara