e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Milli teknoloji kapasitesi nedir?


Milli teknoloji kapasitesi nedir?

Milli teknoloji kapasitesinin bir ülkenin stratejik, politik ve ekonomik bir varlık olarak ticari inovasyon akışının sağlanması ve teknolojik değer üretme potansiyeli olduğunu söyleyen Türk Telekom Güvenlik Planlama Ofis Müdürü Hasan Hüseyin Özbenli, “Tabi bu kapasite için bu ortamı yaratan altyapıların, temel koşulların, yatırımların ve politikaların da önemli olduğu bir gerçek” dedi.

Bu temel koşulların kamu, akademi ve sanayi iş birliğiyle mümkün olacağını belirten Özbenli, “Kısaca özetlemek gerekirse kamu kurumları bir politika koyucu ve politikaları uygulatıcı pozisyonda. Bu kapsamda görevleri; strateji-eylem planları hazırlamak, gerekli yasaları çıkarmak ve taraflarla üst düzey eş güdümünü sağlamak. Akademi ise sağladığı altyapılarla, akademik insan gücüyle, AR-GE faaliyetleri ve teknoloji transferi ile sektörün problemlerine çözüm bulma, onlara destek olma gibi kendisine bir misyon biçiyor” şeklinde konuştu.

VİDEO: 560
BAŞLIK: Milli Teknoloji Kapasitesi Nedir?
KONUŞMACI: Hasan Hüseyin Özbenli – Türk Telekom Güvenlik Planlama Ofis Müdürü
ETKİNLİK: 5. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 25 Mart 2021, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara