e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Direktif ve KVKK’da ortak veri sorumlusu kavramı


Direktif ve KVKK’da ortak veri sorumlusu kavramı

95/46 sayılı Direktife göre veri sorumlusunun, veri işleme amaç ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla ortaklaşa belirleyen kişi olarak tanımlandığını belirten Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy, “Yani bir veri sorumlusunun birden çok olması başkalarıyla ortaklaşa veri işleme amaç ve vasıtalarını belirlemesi mümkündür” dedi.

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (KVKK) Direktif esas alınarak getirilmiş bir düzenleme olduğunu söyleyen Aksoy, “Fakat KVKK’da ortak veri sorumluluğuna ilişkin bir hüküm yoktur. Böyle bir hüküm yer almadığı gibi Kanun’un veri sorumluluğunu düzenleyen maddesine göre veri sorumlusu; kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir” şeklinde konuştu.

VİDEO: 561
BAŞLIK: Direktif ve KVKK’da Ortak Veri Sorumlusu Kavramı
KONUŞMACI: Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy – Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
ETKİNLİK: 5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Mayıs 2022, Salı
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara