e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Salih Talay: Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi 240 Uzmanın Katılımı ile Hazırlandı


Salih Talay: Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi 240 Uzmanın Katılımı ile Hazırlandı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) himayesinde, 24 Eylül 2020’de Ankara’da gerçekleştirilen 4.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nde, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Birim Müdürü Salih Talay’ın organizasyon hakkındaki düşüncelerini dinledik.

Talay etkinlik hakkında şunları söyledi: “e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi aslında, dijital dönüşümün bize sağladığı nimetlerden fazlasıyla yaralandığımız bir etkinlik oldu. Bu tarz etkinliklerin artacağını düşünüyorum. Bu etkinliğin bir ilk olması vesilesiyle bir hayli başarılı olduğunu düşünüyorum.”

Talay, Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’nin de önemine değindi: “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi, Dijital dönüşüm ofisi koordinasyonunda bir yıllık bir çalışma sonucunda hazırlandı. Çalışma kapsamında, 16 bakanlık, 51 kurum ve kuruluştan 240 uzmanın katıldığı bir çalıştay gerçekleştirildi. Yine bu hazırlık çalışmaları kapsamında, 2.660 tane görüş ve öneri tek tek değerlendirilerek rehber son haline getirildi ve 27 Temmuz 2020 tarihinde yayınlandı. Bugüne kadar, bilgi ve iletişim güvenliği alanında hep yabancı standartlar ve uluslararası referanslar kullanılarak birtakım çalışmalar yürütülüyordu. Kamu kurumlarında ve kritik altyapı sektöründe hizmet veren işletmelerde. Bunlar için aslında yerli bir başvuru kaynağı, bir başucu kitabı olması vesilesiyle önemliydi bu rehber. Artık bizim standartlarımız, bizim rehber dokümanımız var. Bu rehber ile birlikte aslında en önemli kazanım olarak, ülkemizin siber saldırılara karşı mukavemetinin artmasını hedefliyoruz.”

VİDEO: 163
BAŞLIK: Salih Talay: Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi 240 Uzmanın Katılımı ile Hazırlandı
RÖPORTAJ: Salih Talay – Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Birim Müdürü
ETKİNLİK: 4. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 24 Eylül 2020, Perşembe
YER: BTK Ankara