e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Siber güvenlik en iyi korumayı sunar


Siber güvenlik en iyi korumayı sunar

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu; bilişim sistemlerinde insanlarla ve kurumlarla kurduğumuz iletişimin, yaşamın, entegrasyonun, maddi veya manevi varlıklarımızın hatta elektronik ortamlardaki verilerimizin güvenliğinin, bütünlüğünün ve gizliliğinin korunmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Nevzat Saygılıoğlu; siber güvenliğin, bilgi güvenliği ve operasyon güvenliğine hatta bilgisayar sistemlerinin güvenliğine kadar bir çok farklı kavramı kapsadığının altını çizdi. Siber güvenliğin gelişen ve artan tehditler karşısında elektronik sistemler için en iyi korumayı sunmaya odaklanan bir disiplin olduğunu söyleyen Saygılıoğlu, aynı zamanda siber güvenliğin; bireysel, kitlesel, bölgesel, ulusal ve hatta uluslararası anlamda ele alınan güvenlik olduğunu belirtti.

Nevzat Saygılıoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: ‘’Siber güvenlik; bireylerin, kurumların ve ülkelerin güvenliğinden sorumlu olan kamu politikası yapıcısı ve uygulayıcısı olarak devletin yaşam alanına giren bir konu niteliği kazanmış durumdadır.’’

VİDEO: 454
BAŞLIK: Siber Güvenlik En İyi Korumayı Sunar
KONUŞMACI: Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu – Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi