e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Siber güvenlik yol haritası 2.0 için öneriler


Siber güvenlik yol haritası 2.0 için öneriler

Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hamza Aytaç Doğanay, Siber Güvenlik Yol Haritası 2.0’a katkıda bulunabileceği önerilerini şu şekilde sıraladı:

• Varlık Koruma Ekibi oluşturulmalı
• Fiziksel erişim anahtarları ve iki adımlı doğrulama yaygınlaştırılmalı
• Firmware ve Hardware zafiyet testi uzmanları yetiştirilmeli ve güncel tutulmalı
• Farkındalık eğitimleri güncellenerek tekrar edilmeli
• Lisansüstü eğitimler artırılmalı ve simülasyon uygulama laboratuvarları bulunmalı

VİDEO: 624
BAŞLIK: Siber Güvenlik Yol Haritası 2.0 İçin Öneriler
KONUŞMACI: Hamza Aytaç Doğanay – Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi
ETKİNLİK: 5. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 25 Mart 2021, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara