e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Özel nitelikli kişisel veri nedir?


Özel nitelikli kişisel veri nedir?

Özel nitelikli kişisel verilerin Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na göre; kişilerin ırk bilgisi, etnik kökeni, din ve mezhebi, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, kılık kıyafeti, dernek, vakıf ve sendika üyeliği, ceza mahkumiyeti, genetik bilgiler, biyometrik bilgiler, sağlık bilgileri ve cinsel hayata ilişkin bilgiler olarak nitelendiğini dile getiren KVK Uzmanı Yasin Zengin, sözlerine şöyle devam etti:

“Özel nitelikli kişisel verilerin açık rıza olmadan işlenmesi Kanunumuzca yasaktır. Ancak sağlık ve cinsel hayat haricindeki diğer veriler kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.”

 

VİDEO: 625
BAŞLIK: Özel Nitelikli Kişiler Veri Nedir?
KONUŞMACI: Yasin Zengin – KVK Uzmanı
ETKİNLİK: 5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Mayıs 2022, Salı
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara