e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Siber güvenlikte en önemli eksiğimiz insan kaynağı


Siber güvenlikte en önemli eksiğimiz insan kaynağı

Bu yıl 8’inci kez düzenlenen e-Safe zirvesinde, Türkiye’nin yakın gelecekte karşı karşıya kalabileceği siber güvenlik riskleri masaya yatırılırken, Capture The Flag (CTF) yarışmasında siber güvenlik açıklarını yakalayabilecek gençler yeteneklerini gösterdi.

“Siber dünya var oldukça, siber güvenlik de var olacaktır” gerçeğinden hareketle Türkiye’nin siber güvenlik sorunlarını araştıran, çözüm yollarını tartışan ve risk analizlerini yapan e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi, 18 Ocak 2024 tarihinde İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde (İstanbul) “Siber Güvenlikte Kariyer” ana konusuyla; sektörün istihdam ile ilgili mevcut uygulamalarını ve sorunlarını dile getirdi.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, bugün NATO’nun gündeminde artık hava, kara, deniz kadar siber güvenliğin de olduğunu söyledi. Karagözoğlu, ‘’Bu yıl ilk kez bir siber savunma toplantısı yapıldı ve artık bu sürekli olacak. Çünkü siber dediğimiz alan dünyada tek başınıza yürüyebileceğiniz bir alan değil. Bir koordinasyon ve farkındalık gerektiriyor. Burada da biz BTK olarak USOM’la birlikte hem bu farkındalığı oluşturmakta hem de tespit ettiğimiz zararlı bağlantıları ve diğer olayları bildirmek olsun, sektörü bu anlamda bilinçlendirmek çok önemli. Bu noktada en önemli eksiğimiz insan kaynağı. Bu insan kaynağının yetiştirilmesi noktasında BTK Akademi’yle birlikte bu alana ciddi katkılar sağlamaktayız.” şeklinde konuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata, açılış konuşmasında yer aldı. Ata, ‘’Üniversitelerin dört temel faaliyet alanı vardır. Bunlar, eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve uluslararasılaşma. İstanbul Teknik Üniversitesi olarak siber güvenlik alanında uzun zamandır çok önemli faaliyetlerin çok önemli eğitim araştırma faaliyetlerinin düzenlendiği bir kurum olarak tanınıyor. Siber güvenlik denilince dijital dönüşüm temelinde dijitalleştirilen bütün verilerin uçtan uca haberleşmesi dahil saklanması, korunması ve ağ güvenliği gibi pek çok başlıkta ele alınıyor.’’ ifadelerini kullandı.

e-Safe kurucusu ve başkanı Musa Savaş, yaptığı açılış konuşmasında siber güvenliğin bir iki yıl içerisinde alaylı taraftan çıkıp mektepli tarafa yönelmeye başlayacağını vurguladı. Savaş, ‘’Bu da tabii ki birçok alanda olduğu gibi siber güvenlikte de işveren gözünde mekteplileri ilgili meslek dalının eğitimini aldıkları için alaylılara nazaran göreceli olarak öne geçiriyor. Dolayısıyla bu konunun da konuşulması gerekiyor. Bu önemli bir konu ve önümüzdeki yıllarda daha çok gündeme gelecek. Siber güvenlikte kariyer meselesi önümüzdeki yıllarda daha da göz önünde olacak.’’ dedi.

18 Ocak’ta gerçekleştirilen zirvede, aynı gün CTF Yarışması yapılarak kazananlar açıklandı. Kazananlara çeşitli miktarlarda maddi ödüller verildi.