e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Siber saldırılar olasılık olarak 7’nci, etki olarak 8’inci sırada yer alıyor


Siber saldırılar olasılık olarak 7’nci, etki olarak 8’inci sırada yer alıyor

Yaşanan her teknolojik gelişmenin insanlığa sağladığı faydaların yanı sıra, risk ve tehditleri de barındırdığını belirten T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Bu bağlamda teknoloji alanında yapacağımız her türlü yatırımla birlikte olası tehdit ve risklere karşı da hazırlıklı olmalıyız” dedi.

Hız kazanan dijitalleşme ile birlikte siber saldırıların daha karmaşık, odaklanmış, yaygın ve tespiti zor bir hale geldiğini dile getiren Bakan Yardımcısı Sayan, “Dünya Ekonomik Formu’nun 2020 Küresel Raporu’nda yer alan araştırmaya göre; siber saldırılar tüm dünyayı ilgilendiren kritik bir risk olarak ele alınıyor. Aynı zamanda maruz kalabileceğimiz bütün riskler göz önüne alındığında siber saldırılar olasılık olarak 7’nci, etki olarak da 8’inci sırada yer alıyor” şeklinde konuştu.

Siber güvenliğin bir yönüyle de sınır aşan bir özelliği olduğunu söyleyen Sayan, “Bu alanda uluslararası iş birliği önemli. Strateji ve Eylem Planı’mız bize bu anlamda önemli bir yol haritası sunuyor. Bakanlık olarak bizde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile birlikte, paydaşlarımızın katkılarıyla siber olaylara müdahale kabiliyetlerinin kazandırılması adına gerek ulusal gerekse uluslararası alanda düzenli olarak tatbikatlar gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

VİDEO: 532
BAŞLIK: Siber Saldırılar Olasılık Olarak 7’nci, Etki Olarak 8’inci Sırada Yer Alıyor
KONUŞMACI: Dr. Ömer Fatih Sayan – T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı
ETKİNLİK: 5. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 25 Mart 2021, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara