e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Türkiye’nin finansal verilerinin siber güvenliği


Türkiye’nin finansal verilerinin siber güvenliği

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu, kamu finansman verilerinin güvenliğinin önemini; bütçe, vergi, gümrük, kara para ve bankacılık başlıkları altındaki örneklerle açıkladı.
Bütçenin geleceğe yönelik bir yol haritası, bir mali pusula, bir izin belgesi ve bir mali kılavuz olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu, “Kamu otoritesini kullananlar, bütçe yetkisini de kullanırlar. Bütçe demek harcamaya yetkili bir irade demektir. Kuralları belli, işleyişi belli, mevzuatı belli, alenilik ve şeffaflık kurallarının belli olduğu bir yapıdır. Bütçenin en tipik özelliği; alenilik esaslarına sahip olmasıdır” dedi.

Verginin devlet olmanın temel unsurlarından birisi olduğunu belirten Nevzat Saygılıoğlu, “Vergi ile ilgili Anayasamızın 73’üncü maddesinde düzenlemeler getirilmiştir. Bu maddede kişi hak ve yükümlülükleri alanında vergiye ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Vergi ile ilgili kanun hükümde kararname çıkarılamaz. Vergi ancak kanunla konulur, kanunla kaldırılır, kanunla değiştirilir” ifadelerini kullandı.

Gümrük denilince akla bir ülkenin sınır kapılarının geldiğini dile getiren Saygılıoğlu, gümrükte ulusal güvenliğin çok önemli olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

“Kara para da mahremiyet gerektiren bir konudur. Günümüzde hızlı zenginleşme veya başka gerekçelerle insanlar ekonomik suçları işlemeye çok alıştılar. Kara paranın aklanması dünyanın temel sıkıntılarından birisidir. Kara paranın aklanması da gizli yürütülmesi gereken bir husustur.”

Bankacılık verilerinin de güvenli olması gerektiğinin altını çizen Saygılıoğlu, “Çünkü benim hangi bankada ne kadar paramın olduğunu bilmeniz gerekir mi? Hayır. Dolayısıyla bankacılık bir güven müessesesi olarak çok önem taşıyan bir yapıdır” şeklinde sözlerini tamamladı.

VİDEO: 456
BAŞLIK: Türkiye’nin Finansal Verilerinin Siber Güvenliği
KONUŞMACI: Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu – Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi
ETKİNLİK: 4. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 24 Eylül 2020, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara