e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Veri ihlal bildirimi nasıl yapılmalı?


Veri ihlal bildirimi nasıl yapılmalı?

Avukat Halil Murat Berberer, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 12’nci ve 5’inci maddesine göre; işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumlusunun bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirmesi gerektiğini söyledi.

Berberer sözlerine şöyle devam etti:

“Kişisel Veri İhlali Bildirim Usul ve Esaslarına İlişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı kararı; bir veri sorumlusunun veri ihlali yaşadığında kendi kendini Kurul’a ihbar etmesi anlamına da gelen, ‘Ben bir veri ihlali yaşadım. Bu şu sebeplerle meydana geldi. Formumu doldurdum. Bana verilen süre içerisinde size bildirimimi yapıyorum. Gelip benim hakkımda bir inceleme yapın. İncelemeyi yaptıktan sonra eğer bir cezayı hak ediyorsam onu düzenleyin. Ben veri ihlali yaşattığım ilgili kişiye de durumu anlattım. Bu bir kişilik hakkı olduğundan ilgili kişide bana dava açabilir’ şeklinde veri ihlal bildirimi yapması gerektiğini belirtir.”

VİDEO: 609
BAŞLIK: Veri İhlal Bildirimi Nasıl Yapılmalı?
KONUŞMACI: Halil Murat Berberer – Avukat
ETKİNLİK: 5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Mayıs 2022, Salı
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara