e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Veri aktarımında hangi şifreleme teknikleri kullanılmalı?


Veri aktarımında hangi şifreleme teknikleri kullanılmalı?

Kriptografi’nin temel amaçlarından birinin; verilerin değerinin ne ölçüde olursa olsun korunduğunu dikte etmesi olduğunu belirten HAVELSAN Siber Güvenlik Hizmetleri Grup Lideri Dr. Mert Özarar, “Bu nedenle düşük değerli aktarımlar için minimum şifreleme teknikleri veya düşük frekanstaki şifreleme teknikleri kullanılabilir” dedi.

Bu tür iletimler için gereksiz yere karmaşık bir şifreleme katmanı eklemenin uydu üzerindeki hesaplama yükünü artıracağını söyleyen Özarar, “Bu da mesaj dağıtımını geciktirebilir ve uydunun diğer görevlerini aynı anda gerçekleştirmesini aksatabilir” ifadelerini kullandı.

Yüksek değerli aktarımların, iletilen verilerin değerini yansıtan sağlam bir şifreleme şeması ile korunması gerektiğini vurgulayan Özarar, “Mesaj herhangi bir ek işlem olmaksızın basitçe uydu üzerinde iletiliyorsa, uydunun kaynakları üzerindeki yük nispeten küçük olabilir. Bununla birlikte yüksek düzeyde şifrelenmiş bir mesajın yeniden iletiminden önce uydu tarafından işlenmesi gerekiyorsa, uydunun kaynakları üzerindeki yük son derece kritik bir konu olacaktır. Bu nedenle yüksek değerli, yüksek oranlı şifrelenmiş aktarımları işlemek teknolojik ve hesaplama sınırlamalarıyla birlikte düşünüldüğünde, bir uydunun üretim kapasitesini büyük ölçüde azaltacaktır” şeklinde konuştu.

VİDEO: 470
BAŞLIK: Veri Aktarımında Hangi Şifreleme Teknikleri Kullanılmalı?
KONUŞMACI: Dr. Mert Özarar – HAVELSAN Siber Güvenlik Hizmetleri Grup Lideri
ETKİNLİK: 4. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 24 Eylül 2020, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara