e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Veri güvenliğinin sağlanmasında karşılaşılan zafiyetler


Veri güvenliğinin sağlanmasında karşılaşılan zafiyetler

Veri güvenliğinin sağlanmasında karşılaşılan zafiyetlerden ilkinin; verilerin işlenmesinde sarf edilen zaman, kaynak ve özen kadar veri güvenliğine daha az çaba sarf edilmesi olduğunu belirten KVKK Uzmanı Yasin Zengin, “Veriler işlenmek amacıyla en iyi yazılımlar, en iyi web site tasarımları, en iyi analiz programları kullanılmaktadır. Ancak veri güvenliği tedbirleri ertelenmekte veya bu konuya daha az zaman ve kaynak ayrılmaktadır” dedi.

Diğer bir zafiyetin de güvenlik kültürüne yeterince önem verilmemesinden kaynaklandığını dile getiren Yasin Zengin, “Bu genel olarak bütün kurumlarda ve kuruluşlarda olabilen bir zafiyettir. Güvenlik bir kültürdür. Bu kültür henüz olgunlaşmamış olabilir veya bu kültüre alışılmamış olabilir” ifadelerini kullandı.

Üçüncü bir zafiyetin ise, işletme körlüğü olduğunu söyleyen Zengin, “Yani dışarıdan bakan bir gözün olmaması. Sık karşılaşılabilen bir zafiyettir. Genellikle yönetim ve çalışanlar şirketlerindeki işleyen bütün güvenlik süreçlerinin iyi olduğunu düşünmekte ve eksiklerini görmemektedir. Ancak dışarıdan bakan üçüncü bir göz bu süreçlerdeki ve sistemlerdeki sıkıntıyı kolayca kendilerine gösterebilirler” şeklinde konuştu.

VİDEO: 469
BAŞLIK: Veri Güvenliğinin Sağlanmasında Karşılaşılan Zafiyetler
KONUŞMACI: Yasin Zengin – KVKK Uzmanı
ETKİNLİK: 3. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 12 Kasım 2020, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara