e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Veri analitiğinin özü: İstatistik


Veri analitiğinin özü: İstatistik

Veri biliminin veri ile ilgili her türlü konuyu inceleyen bir bilim dalı olduğunu belirten Accert Kurucu Ortağı Prof. Dr. Turhan Menteş, “Veri analitiği ise, verilerin analiz edilerek, sonuç çıkartma bilimidir” dedi.

Veri analitiğinin özünün istatistik olduğunu dile getiren Prof. Dr. Menteş, “İstatistiğin temel olarak birkaç tane özeliği var. Bir betimsel istatistik dediğimiz kısmı var. Verilerle ilgili neler olup bittiğini incelediğimiz kısımdır. Sonra sebebini araştırırız. Sonra bunları kullanarak çıkarımsal analizler yaparız. Bir tanesi ‘Neler olacak?’ analizidir. Bir de ‘Neler yapılması gerekiyor?’ dediğimiz, karar destek sistemlerinin özünü oluşturan kavramlar ortaya çıkıyor. Bunların hepsi veri analitiği olarak tanımlanan, ancak temel olarak istatistiğin temelini oluşturan kavramlardır” şeklinde konuştu.

İstatistik ile başlayan sürecin iş hayatında farklı alanlara geldiğini de aktaran Menteş, “Önce iş analitikleri devreye girdi. Onun üzerine tahmin analitikleri basit tanımlamalardan sonra analitik olarak yapılan işlerin analizi devreye girdi. Sonra bu analizler daha sonra yapılacaklar için tahmin kullanılmaya başlandı. Sonra yeni örüntüler gelmeye başladı. En son olarak da öğrenen sistemlere doğru giden bir yola girdi. Bu süreç büyüyerek ilerliyor” ifadelerini kullandı.

VİDEO: 519
BAŞLIK: Veri Analitiğinin Özü: İstatistik
KONUŞMACI: Prof. Dr. Turhan Menteş – Accert Kurucu Ortağı
ETKİNLİK: 3. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 12 Kasım 2020, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara