e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

2. e-Safe sona erdi


2. e-Safe sona erdi

2. e-Safe son derece başarılı bir şekilde sona erdi. 18 Konuşmacının katıldığı verimli bir günün ardından kapanışı gerçekleşen e-Safe Gelecek etkinliklerinde de ses getirmeye devam edecek.