e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

2020-2023 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı İlkeleri


2020-2023 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı İlkeleri

Vizyon ve misyonda belirlenen hedeflere ulaşmak için bazı yöntemlerin belirlenmesi gerektiğini söyleyen BTK Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı Bülent Arsal, “Bu yöntemin belirlenmesinde temel bazı ilklere ihtiyaç var” dedi.

2020-2023 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı’nda belirlenen 11 tane temel ilke olduğunu söyleyen Arsal, bunları şu şekilde sıraladı::

• Siber güvenlik, ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Ulusal güvenliğin tam olarak sağlanabilmesi siber güvenlik alanında hedeflere ulaşılabilmesine dayanır.

• Siber güvenlik ile ilgili çalışmalar geçmişten geleceğe kazanımlar, hedefler, programlar ve projeler açısından kurumsallık, süreklilik ve sürdürülebilirlik ilkelerine göre yürütülür.

• Dijitalleşmenin başarılı ve sürdürülebilir olması için siber güvenliğin hayati bir öneme sahip olduğu göz önünde bulundurulur.

• Siber güvenlik politikalarının uygulanmasına yönelik tüm çalışmalar, paydaşların etkin iletişimi ve koordineli iş birliği içerisinde ve uygun metodolojilerle yürütülür.

• Paydaşlar, siber uzaydaki risklerin yönetimi ile ilgili sorumluluklarını yerine getirirken şeffaflığı, hesap verebilirliği ve etik değerleri göz önünde bulundurur.

• Siber güvenlik riskleri etkin bir şekilde belirlenir ve yönetilir.

• Özellikle kritik altyapılar aracılığıyla verilen hizmetlerin kesintisiz ve etkin olarak sunulması esastır.

• Hizmet ve ürünlerin ortaya konmasında, tasarımından son kullanıcıya erişimine kadar baştan sona tüm süreçlerde siber güvenlik kavramının dikkate alınması esastır.

• Yürütülen iş ve işlemlerde bilginin “gizlilik-bütünlük-erişilebilirlik” dengesinin sağlanması ve “bilmesi gereken prensibi” gibi temel siber güvenlik prensiplerine sadık kalınması esastır.

• Güçlü hukuki temeller üzerine güçlü bir siber güvenlik inşa edilmesi esastır.

• Ar-Ge, yenilikçilik ve güçlü teknolojik altyapı anlayışı ile siber güvenlikte yerli ve milli ürün ve hizmet kullanımı teşvik edilir.

VİDEO: 540
BAŞLIK: 2020-2023 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı İlkeleri
KONUŞMACI: Bülent Arsal – BTK Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı
ETKİNLİK: 5. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 25 Mart 2021, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara