e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Facebook, Amazon ve WhatsApp kararları Türkiye’yi büyük OTT’lere karşı korudu


Facebook, Amazon ve WhatsApp kararları Türkiye’yi büyük OTT’lere karşı korudu

Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Türk Telekom Regülasyon Uyum Direktörü Numan İleri, “Data Act Taslağı gibi Avrupa Birliği ve Amerika arasındaki veri aktarımını düzenleyen büyük bir politika uygulandığında yakından takip ediyoruz” dedi.

“Ukrayna savaşından sonra Transatlantik Data Anlaşması dediğimiz Avrupa Birliği ve Amerika arasındaki data aktarımını düzenleyen yeni gelişme, aslında veri aktarımının ne kadar kritik olduğunu ve ülkelerin kıtalar arası ekonomik ve politik etkisini gün yüzüne çıkartmaktadır” şeklinde konuşan İleri, bu noktada Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (KVKK) aldığı Facebook, Amazon ve WhatsApp gibi kararların Türkiye’yi büyük OTT’lere karşı koruduğunu söyledi.

İleri ayrıca, bu uluslar arası gelişmeler ve OTT’lere karşı KVKK’nın aldığı tedbirlerin yanı sıra Avrasya Tüneli gibi denge testi yaparak, sektöründe önünü açacak kararlar alındığında yakından takip ettiklerini dile getirdi.

VİDEO: 539
BAŞLIK: Facebook, Amazon ve WhatsApp Kararları Türkiye’yi Büyük OTT’lere Karşı Korudu
KONUŞMACI: Numan İleri – Türk Telekom Regülasyon Uyum Direktörü
ETKİNLİK: 5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Mayıs 2022, Salı
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara