e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Düzenlemeler etki analizi yapılarak hayata geçirilmeli


Düzenlemeler etki analizi yapılarak hayata geçirilmeli

Türk Telekom olarak KVKK Yönetişim isimli bir birim kurduklarını söyleyen Türk Telekom Regülasyon Uyum Direktörü Numan İleri, “Bu yönetişim birimi hem hukukçu arkadaşlarımız hem de mühendis arkadaşlarımızdan oluşan multidisipliner bir yapıda faaliyet gösteriyor” dedi.

Bu süreçte karşılaştıkları zorluklardan bahseden İleri, “Mevzuatlara uyum zor bir iş. Hem operasyonel hem de maddi olarak ciddi bir emek gerektiriyor. Buradaki sıkıntımız şu; bazı düzenlemeler etki analizi olmadan ya da sektör gerçekleriyle birebir uyuşmadığı zaman hem bunun uyumu zor oluyor hem de çok ciddi efor sarf etmek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla da bizim için en kritik noktalardan bir tanesi etki analizi yapılmak suretiyle düzenlemelerin hayata geçirilmesi, düzenlemelerinde başarıya ulaşması açısından son derece önem arz edecektir” şeklinde konuşarak sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi de aslında OTT’ler ile rekabet. Yani sosyal medya devlerinin veriyi bu kadar etkili bir şekilde kullandığı, bu kadar güçlü olduğu bir ortamda kurumlarımızın, üst kurumlarımızın, şirketlerimizi koruyacak buradaki start-up’ları destekleyecek şekilde tedbirler almasının da kritik hamleler olacağı kanaatindeyiz.”

İlgili kişinin haklarını kullandığı madde olan 11’inci madeninde suistimal derecesinde kullanıldığını belirten İleri, “Bunlarda bizim aslında karşılaştığımız güçlüklerden bir tanesi” ifadelerini kullandı.

VİDEO: 541
BAŞLIK: Düzenlemeler Etki Analizi Yapılarak Hayata Geçirilmeli
KONUŞMACI: Numan İleri – Türk Telekom Regülasyon Uyum Direktörü
ETKİNLİK: 5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Mayıs 2022, Salı
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara