e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Ahmet Hicabi Erdinç: 21’inci Yüzyılın Petrolü Veridir, Verinin de Kaynağı Kişisel Veridir


Ahmet Hicabi Erdinç: 21’inci Yüzyılın Petrolü Veridir, Verinin de Kaynağı Kişisel Veridir

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) himayesinde, 24 Nisan 2019’da Ankara’da gerçekleştirilen 2.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi’nde, Kişisel Verilerin Yönetimi Derneği Başkanı Ahmet Hicabi Erdinç ile etkinlik gündemini değerlendirdik.

Hicabi Erdinç e-Safe etkinlikleri hakkında şunları söyledi: “Çok teşekkür ediyoruz düzenleyenlere ve düzenleyicilere. Çünkü bu konuda hep farkındalık diyoruz. En önemli şey diyoruz. Bize bu farkındalığın yaratılması konusunda, bir imkân sağladığı için zirveye ve yöneticilerine, destekçilerine çok teşekkür ediyoruz. Memnuniyetlerimizi bildiriyoruz. İnşallah bundan sonraki temsillerde de organizasyonlar da tekrar bir araya geleceğimizi umuyor ve teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Erdinç, kişisel verilerin değerine dikkat çekti: “Petrolün ne kadar önemli bir kaynak olduğunu hepimiz biliyoruz. Şu anda konuşmamda da bahsettiğim, petrol ve enerji savaşları yapılmakta. Bunlar sıcak savaşlar. Dolayısıyla kişisel veriyi de petrol olarak gördüğümüzde, yakındaki savaşların kişisel veriler ile ilgili olacağı çok açıktır. Bu noktada da kişisel verilerin korunması işlenmesi ve bu konudaki farkındalık en büyük önemi arz etmektedir. Hepimizin bu konuda çok farkında olması ve gerekli tedbirleri alması lazım. bunun için biz petrolü kişisel veri ile eşleştiriyoruz ve ne kadar değerli bir kıymet olduğunun, hepimizin farkında olmasını diliyoruz ve bekliyoruz.

VİDEO: 141
BAŞLIK: Ahmet Hicabi Erdinç: 21’inci Yüzyılın Petrolü Veridir, Verinin de Kaynağı Kişisel Veridir
RÖPORTAJ: Ahmet Hicabi Erdinç – Kişisel Verilerin Yönetimi Derneği Başkanı
ETKİNLİK: 2.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 24 Nisan 2019, Çarşamba
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara