e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Özgür Eralp: KVK Konusundaki İçtihatlar Arttıkça, Uygulayıcılar Daha Çok Bilgilenecek


Özgür Eralp: KVK Konusundaki İçtihatlar Arttıkça, Uygulayıcılar Daha Çok Bilgilenecek

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) himayesinde, 24 Nisan 2019’da Ankara’da gerçekleştirilen 2.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi’nde, Avukat Özgür Eralp ile etkinlik gündemini değerlendirdik.

Özgür Eralp e-Safe etkinlikleri hakkında şunları söyledi: “Zirve bence çok önemli bir konuya işaret ediyor, niye? Çünkü KVKK’nın içerisinde düzenleniyor. Bence konunun uygulayıcıları, avukatlar, insan kaynakları uzmanları, bilişim uzmanları, şirketler, kamu kurumları ve oradaki çalışanlar ile kurumun daha çok etkileşim halinde olmasını sağlar. Özellikle bu tip uyum süreçlerinin şu anda çok yoğun bir şekilde devam ettiği sürece, akıllara takılan soruları direk ilk kaynağından doğru bir şekilde almasını sağlar. O yüzden ben kurum içerisinde yapılan bu tür etkinliklerin çok faydalı olduğunu düşünüyorum ve daha da arttırılmalı. Nihayetinde bir konferans salonumuz var. Artık dünya e-learning gibi başka bir yere gidiyor ama konferans salonlarımız da varsa bunları sonuna kadar kullanalım.”

Eralp, KVK’nın hukuki boyutunu şu şekilde ele aldı: “Bence her şeyin kanunla düzenlenmesi mümkün değil. Bunun için yönetmelikler tebliğler gibi zaten Türk hukukunda belirli bir kanun sistematiği var. Ama özellikle içtihatlar da bu konuda çok önemli. Biz Yargıtay ve Danıştay kararlarından bunlara aşinayız. Kurum kararları da bu anlamda bizim için çok önemli. İnternet sitesinden yayınlanmaya başlayan; bazıları özet olarak, bazıları ihbarlar neticesinde kurum tarafından yapılmış olan açıklamalar var. Aslında güzel bir gidişat var. Bunu daha da çoğaltmak lazım. Tüm kurul kararlarını, tüm bu işin paydaşları tarafından herkesin görebileceği şekilde olması lazım.

Bu konudaki yeni kararlar, içtihatların çoğalmasına, kurul kararlarının uygulayıcılar tarafından öğrenilmesine ve benimsenmesine katkı sağlar.”

VİDEO: 142
BAŞLIK: Özgür Eralp: KVK Konusundaki İçtihatlar Arttıkça, Uygulayıcılar Daha Çok Bilgilenecek
RÖPORTAJ: Özgür Eralp
ETKİNLİK: 2.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 24 Nisan 2019, Çarşamba
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara