e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Amaç: Türkiye’deki kamu kurumlarının dijital olgunluk seviyesinin ölçülebilmesi


Amaç: Türkiye’deki kamu kurumlarının dijital olgunluk seviyesinin ölçülebilmesi

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) olarak yürüttükleri projelerden bahseden Türkiye Bilişim Derneği 2’nci Başkanı Ali Yazıcı, “Bunlardan bir tanesi Türkiye’de yapay zekânın gelişimine görüş ve öneriler kavramsal dokümanı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile beraber yürütüyoruz. Onlar ulusal yapay zekâ strateji belgesi hazırlıyorlar” dedi.

Bir diğer projenin ise Dijital Türkiye Endeksi projesi olduğunu söyleyen Ali Yazıcı, “Yine bunu Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı iş birliğiyle yürütüyoruz. Buradaki amacımız Türkiye’deki kamu kurumlarının dijital olgunluk seviyesinin ölçülebilmesi. Aynı zamanda KOBİ’lerden tutun üniversiteye kadar eğitimden sağlığa kadar her türlü yerde ölçüm yapabilmek. Buradaki amaç uluslar arası endekslerle ile konuşabilen, Türkiye’nin plan ve hedefleri ile uyumlu karar vericiler ve toplumun tüm kesimlerinin kabul edebileceği bir modeli oluşturmak” şeklinde konuştu.

Bir diğer projeleri olan Dijital Türkiye Akademisi projesine de değinen Yazıcı, “Bu da yine Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve RTÜK ile beraber yürüttüğümüz bir şey. Biliyorsunuz artık dijitalleştiğimiz bir süreçteyiz. Dijital vatandaş kavramı çok çok önemli. Her kesime dijital beceri ve yetkinliklerin artırılmasına yönelik çeşitli video ve eğitim setleri hazırlanarak, e-devlet kapısı üzerinden sunulması şeklinde gerçekleşecek” ifadelerini kullanarak, sözlerine şöyle devam etti:

“Bir de sertifikalı eğitim programımızda bilişim sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine yönelik olarak üniversite mezunu, fen edebiyat fakültesi ya da mühendislik fakültesi mezunlarına 28 haftalık en az 128 saatlik bir eğitim programı vererek, sertifika kazandırarak onları kariyer eğrilerine daha yukarıya taşıma hedefimiz var.”

“Bir diğer konuda veri güvenliğinden bahsediyoruz. Siber güvenlikten bahsediyoruz. Bilişim standartları da çok önemli” diyen Yazıcı, bu konuda da Türkiye Standartları Enstitüsü ile beraber imzalamış oldukları bir protokol kapsamında Türkiye’deki bilişim ve güvenlik standartlarının ortak oluşturulması projesi üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

VİDEO: 527
BAŞLIK: Amaç: Türkiye’deki Kamu Kurumlarının Dijital Olgunluk Seviyesinin Ölçülebilmesi
KONUŞMACI: Ali Yazıcı – Türkiye Bilişim Derneği 2. Başkanı
ETKİNLİK: 3. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 12 Kasım 2020, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara