e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Amacımız Üniversitenin Kapılarını Yetenekli Gençlere Açmak


Amacımız Üniversitenin Kapılarını Yetenekli Gençlere Açmak

1.e-Safe Boğaziçi Kişisel Verileri Korumada Yerli Çözümler Zirvesi, 8 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşti. Zirvede, Boğaziçi Üniversitesi BÜSİBER Yöneticisi Doç. Dr. Bilgin Metin açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Doç. Dr. Bilgin Metin, BUSİBER’in kuruluş amacına değinerek, bu projenin üç ana amacı olduğunu belirtti. Bu amaçları:
• Sektöre yetişmiş insan gücü yetiştirmek,
• Kamu siber güvenliği
• Siber Güvenlikte yerli çözümlerin desteklenmesi,
şeklinde sıralayan Metin, bugüne kadar yaptıkları tüm çalışmaların ilerde yapacakları çalışmalar için bir işaret olmasını temenni ettiklerini belirtti.

Bilgin, konuşmasına BUSİBER çatısı altında yaptıkları çalışmaları şu şekilde anlatarak devam etti. “Bu üç ana amaçla kurulur kurulmaz yaptığımız ilk etkinliğimiz bir siber kamp yapmak oldu. Bu siber kampa katılan genç arkadaşlarımızın çoğu BUSİBER bünyesinde çalışmalar yapıyor. İkinci etkinliğimiz ise yeni mezunlar için adli bilişim kampı gerçekleştirdik. Üçüncü olarak kamu siber güvenliği alanın da Türkiye’deki SOME birimlerinin eğitim ihtiyaçlarını gidermek için özellikle hastaneler ve belediyelere yönelik BTK bünyesinde 3 günlük eğitim etkinliği gerçekleştirdik. Aynı etkinliğin tekrarını Boğaziçi Üniversitesi’de yaptık.

8 Mayıs 2017 yılında Türkiye’de SOME’ler Siber Güvenlikte Yerli ve Mili Çözümler etkinliğini gerçekleştirdik. Özelikle sektörel iş bilirliği yapmak açısından adli bilişimde mobil cihazlarda dijital deliller, özel sektörle işbirliği yapmak amacı ile de enerji sektöründeki BT yöneticilerini bir araya getirdik. Onlarla Siber Güvenlik konusunda etkinlikler gerçekleştirdik. Liselere yönelik siber eğitim kampına ev sahipliği yaptık, kamu kurumlarına web uygulama eğitimi yaptık. KVKK teknik alanına odaklanarak teknik uygulamalarına dair bir etkinlik ve sanayi savunma müsteşarlığının çalıştaylarına katıldık.

Biz özetle; BUSİBER olarak ülkemizdeki en büyük konu olan sanayi üniversite, kamu-üniversite iş birliğinin sağlanması ve üniversite kapılarının yetenekli gençlere açılmasını hedefledik. Bu etkinliklerle ve süreçle biz bunu gerçekleştirmeye çalıştık. “

VİDEO: 050
BAŞLIK: Amacımız Üniversitenin Kapılarını Yetenekli Gençlere Açmak
KONUŞMACI: Doç. Dr. Bilgin Metin Boğaziçi Üniversitesi BÜSİBER Yöneticisi
ETKİNLİK: 1.e-Safe Boğaziçi Kişisel Verileri Korumada Yerli Çözümler Zirvesi
TARİH: 8 Mayıs 2018, Salı
YER: Boğaziçi Üniversitesi, Albert Long Hall Kültür Merkezi – İstanbul