e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Sadece İK Değil Teknolojik Eksikliğimiz de Var


Sadece İK Değil Teknolojik Eksikliğimiz de Var

1.e-Safe Boğaziçi Kişisel Verileri Korumada Yerli Çözümler Zirvesi, 8 Mayıs 2018 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşti. Savunma Sanayi Müsteşarlığı Siber Güvenlik Daire Başkanı Mustafa Özçelik açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

Mustafa Özçelik: “Katıldığımız tüm programlarda devamlı bahsedilen yönetişimin üç önemli bileşeni: İnsan, Süreç ve Teknoloji boyutu… Hep bize söylenen teknolojide çok iyi seviyede olduğumuz, süreçlerin oturduğu ama insan kaynakları eksikliğimiz olduğu vurgulanıyor.

Teknolojinin kulanım noktasında olgun bir noktada olabiliriz ama donanım bağımlılığında teknoloji, insan, süreç, üçgeninde insan boyutunun zayıf, süreçlerin biraz daha iyi teknolojinin en iyi seviyede olduğunu söylemek bana samimi gelmiyor. Biz biraz daha teknoloji tarafına ağırlık vermeliyiz diye düşünüyorum.

Aslında biz, Savunma Sanayi Müsteşarlığı olarak teknoloji tarafından ne yapabiliriz diye bir problem ortaya koymuştuk ve paydaşlarımızla bu konu üzerine çalıştaylar yaptık. Kamu, akademi, özel sektörlerle çalıştaylar yaptık. Dört sorun ortaya koyuldu:

  1. İş birliği konusunda başarılı değiliz artırılmalı
  2. İnsan kaynağı eksikliği
  3. Pazar erişimi konusunda özel sektörün erişim sıkıntısı
  4. Güvenlik için sertifikasyon sisteminin gerekliliği

Bu sorunlardan yola çıkarak birbirimizden, dünyadan ne olup bittiğinden haberdar olabilmek için tüm paydaşları buluşturabilecek bir kümelenme sitemine gittik.

VİDEO: 051
BAŞLIK: Sadece İK Değil Teknolojik Eksikliğimiz de Var
KONUŞMACI: Mustafa Özçelik – Savunma Sanayi Müsteşarlığı Siber Güvenlik Daire Başkanı
ETKİNLİK: 1.e-Safe Boğaziçi Kişisel Verileri Korumada Yerli Çözümler Zirvesi
TARİH: 8 Mayıs 2018, Salı
YER: Boğaziçi Üniversitesi, Albert Long Hall Kültür Merkezi – İstanbul