e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Korumada Farkındalık Oluşturmak Amacımız


Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Korumada Farkındalık Oluşturmak Amacımız

1.e-Safe Boğaziçi Kişisel Verileri Korumada Yerli Çözümler Zirvesi, 8 Mayıs 2018 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi BSUYGAR Müdürü Prof. Dr. Meltem Özturan zirvede açılış konuşması yaptı.

Prof. Dr. Meltem Özturan: “Üniversitemizin 30 aşkın araştırma merkezlerinden biri olan ve bugünkü etkinliğin bünyesindeki BUSİBER projesi kapsamında düzenlenen BSUYGAR adına hepinize hoş geldiniz demek istiyorum.

BUSİBER, İstanbul kalkınma Ajansı destekli olup siber güvenlik alanın gerektirdiği özel uzmanlaşma ve gerekli odaklanmayı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Amacımız; siber güvenlik konusunu yönetim bilişim sistemleri yönüyle inceleyerek, iş süreçleri ve proje yönetimi de dahil disiplinler arası bir teknik ve işletme bakış açısı ile bilgi güvenliliği ve iş sürekliliği yönetimi ile ilgili standartların çerçevelerinin daha yaygın ve etkin kullanılmasını sağlamaktır.

e-Safe Boğaziçi Kişisel Verileri Korumada Yerli Çözümler Zirvesi ile siber güvenlik ve kişisel verileri korumak konularında bir farkındalık oluşturmak amacı ile ilgili tüm paydaşları bir araya getirmek için burada buluşmaktayız.”

VİDEO: 049
BAŞLIK: Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Korumada Farkındalık Oluşturmak Amacımız
KONUŞMACI: Prof. Dr. Meltem Özturan – Boğaziçi Üniversitesi BSUYGAR Müdürü
ETKİNLİK: 1.e-Safe Boğaziçi Kişisel Verileri Korumada Yerli Çözümler Zirvesi
TARİH: 8 Mayıs 2018, Salı
YER: Boğaziçi Üniversitesi, Albert Long Hall Kültür Merkezi – İstanbul