e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Büyük veri ve kişisel veri koruma sorunları nelerdir?


Büyük veri ve kişisel veri koruma sorunları nelerdir?

İnsanların her gün kullandığı verilerin toplandığı devasa veri yığınının büyük veri olduğunu belirten Accert Kurucu Ortağı Prof. Dr. Turhan Menteş, büyük veri sorunlarını şu şekilde sıraladı:

• Yetersiz yetkilendirme
• Yetersiz fiziksel güvenlik
• Güvensiz bulut/mobil/web arayüzü
• Güvensiz ağ servisleri
• Güvensiz yazılım
• Yetersiz güvenlik konfigürasyonları
• Paylaşım şifreleme yetersizliği

“Kişisel veri kullanımında birçok veriyi bir araya getiriyoruz. Her türlü veriyi kullanıyoruz ve bunlarla büyük veriler oluşturuyoruz. Günlük hayatımızda kullandığımız birçok veri var. Bunları hem topluyoruz, hem paylaşıyoruz, hem de belli uygulamalar içinde kullanıyoruz” diyen Menteş, kişisel veri koruma sorunlarını da şu şekilde paylaştı:

• Anonimleştirme eksikliği
• Keşif sorunları
• Yetersiz analitikler
• Uygunsuz veri maskeleme
• İlgisiz patent ve fikri haklar
• Etik olmayan eylemler
• Veri koruma süreçlerinin doğru işletilmemesi
• Ayrımcılık
• Mahremiyet ihlali

VİDEO: 521
BAŞLIK: Büyük Veri ve Kişisel Veri Koruma Sorunları Nelerdir?
KONUŞMACI: Prof. Dr. Turhan Menteş – Accert Kurucu Ortağı
ETKİNLİK: 3. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 12 Kasım 2020, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara