e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Dijital Dönüşüm Ofisi’nin 2020 yılı içerisindeki siber güvenliğe yönelik çalışmaları


Dijital Dönüşüm Ofisi’nin 2020 yılı içerisindeki siber güvenliğe yönelik çalışmaları

Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonluğunda Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi hazırlama çalışmalarının başlatıldığını söyleyen T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Birim Müdürü Salih Talay, “Yaklaşık 1 yıl süren çalışmalar kapsamında 5 günlük bir çalıştay gerçekleştirilmiş, 16 bakanlık, 51 kurum ve kuruluştan toplam 240 uzmanın katkısı alınmış, 200 saati aşan 70’in üzerinde çalışma toplantısı gerçekleştirilmiş ve bu toplantılarda 2 bin 660 adet görüş ve öneri değerlendirilerek rehbere yansıtılmış, ulusal ve uluslararası yayınlar incelenerek rehber nihai haline getirilmiştir” dedi.

Bilgi ve iletişim güvenliği alanında Türkiye’ye özgün ilk referans dökümü olma özelliği taşıyan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’nin 27 Temmuz 2020 tarihinde yayınlandığını belirten Salih Talay, “Rehber güncel ihtiyaçlar, gelişen teknoloji, değişen şartlar ve ulusal politikalar ve stratejiler göz önünde bulundurularak iyileştirilmeye, güncellenmeye devam edecektir. Rehber bilgi ve iletişim güvenliği alanında büyük bir boşluğu doldurmakla birlikte siber saldırılara karşı mukavemeti artıracak, bilgi güvenliği ve siber güvenlikte ülke seviyemizi uluslar arası arenada yükseltmeye katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile oluşturulan bilim, teknoloji ve yenilik politikaları kurulu tarafından 2020 yılı içerisinde ülkemizin siber güvenlik ve iletişim altyapısı konusunda eksikliklerinin tespit edilmesi ve gerekli teknolojilerin geliştirilmesi yoluyla stratejik konularda dışa bağımlılığın sıfıra indirilmesine yönelik politika belirleme çalışmalarına başlanmıştır” diyen Talay, sözlerine şöyle devam etti:

“Yine 2020 yılı içerisinde 11’inci Kalkınma Planı ve 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programlarında da belirtildiği şekilde Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2020-2023 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı hazırlık çalışmaları başlatılmıştır.”

Bu çerçevede önceki strateji ve eylem planlarında süreklilik arz eden konular ve güncel ihtiyaçlar konusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı stratejik amaçların 2020-2023 Strateji ve Eylem Planı’na dahil edildiğini dile getiren Talay, bunları şu şekilde sıraladı:

• Kritik altyapıların korunması ve mukavemetinin artırılması
• Siber suçlarla ve ileri seviye siber tehditlerle mücadele edilmesi
• Yeni nesil teknolojilerin güvenliği
• Yerli ve milli teknolojiler ile ulusal kapasitenin geliştirilmesi
• Siber güvenliğin milli güvenliğe entegrasyonu
• Uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi

VİDEO: 446
BAŞLIK: Dijital Dönüşüm Ofisi’nin 2020 Yılı İçerisindeki Siber Güvenliğe Yönelik Çalışmaları
KONUŞMACI: Salih Talay – T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Birim Müdürü
ETKİNLİK: 4. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 24 Eylül 2020, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara