e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

e-Safe’in Amacı Siber Güvenlikte Yerel Problemlere Odaklanmak


e-Safe’in Amacı Siber Güvenlikte Yerel Problemlere Odaklanmak

15 Mart 2018 tarihinde ikincisi gerçekleştirilen e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nde Türkiye’nin yerelde izlenmesi gereken ‘Siber Güvenlik’ yol haritası masaya yatırıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’nda (BTK) gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye’nin yakın gelecekte karşı karşıya kalabileceği siber güvenlik riskleri alanında uzman 18 konuşmacı ile tartışıldı. e-Safe Kurucusu Musa Savaş, açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

e-Safe’in öncelikli amacının siber güvenlikte yerel problemlere odaklanmak olduğunu vurgulayan e-Safe Kurucusu Musa Savaş; “Siber güvenlik alanında ağırlıklı olarak ülkemizin ihtiyacı olan siber güvenlikteki insan kaynağı açığını nasıl kapatırız üzerine yoğunlaştık. Temel amacımız ülkemizin siber güvenlik alanındaki insan ihtiyacını gidermeye çalışmak” diye konuştu.

Musa Savaş, e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nin Türkiye’nin siber güvenlikteki ihtiyacı olan insan kaynağı açığının nasıl kapatılacağı konusu başta olmak üzere kamudaki zafiyetlere odaklanarak düzenlendiğini belirtti.

VİDEO: 016
BAŞLIK: e-Safe’in Amacı Siber Güvenlikte Yerel Problemlere Odaklanmak
KONUŞMACI: Musa Savaş – e-Safe Kurucusu
ETKİNLİK: 2.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 15 Mart 2018, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara