e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Siber Güvenlik Hem Kamu Hem Özel Sektör İçin Hayatidir


Siber Güvenlik Hem Kamu Hem Özel Sektör İçin Hayatidir

15 Mart 2018 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) himayesinde Ankara’da gerçekleştirilen 2.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey konuşmasında, siber güvenlik konusunun hem kamu hem özel sektör açısından çok önem taşıdığını, dolayısıyla konunun Bakanlık olarak gündemlerinde önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

Siber güvenlik alanında, Siber Güvenlik Kurulu’nun faaliyetlerini aktaran Zerey, Bakanlık tarafından hazırlanan Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı’nın bir süre önce yürürlüğe konulduğunu, bunun yanı sıra BTK bünyesindeki USOM’ların Türkiye’deki siber güvenlik olaylarını yakından izlediğini ve bu alanda çalışmalar yaptığını kaydetti.

“Kamu tarafında sıkıntı, siber güvenlik uzmanı sayısı çok az. Bir hesaba göre 30 bin civarında siber güvenlik uzmanına ihtiyacımız var. Özel sektöre baktığımızda siber güvenlik konusunda oldukça başarılı personel var” diyen Zerey, kamunun gerektiğinde siber güvenlik alanında çeşitli sertifikalara sahip şirketlerden hizmet aldığını söyledi.

Zerey, şöyle devam etti: “Türkiye olarak sıkıntımız halen kullandığımız siber güvenlik yazılımlarının yüzde 90’dan fazlası yabancı menşeli. Belki o siber güvenlik yazılımının olmaması daha iyi. Çünkü ne yaptığını anlamak çok zor, güncellemek için yurt dışına bağımlısınız. Bunların yerine Türk firmaları tarafından yazılmış yerli ve milli siber güvenlik yazılımlarının kullanılmasını öneriyoruz ve teşvik ediyoruz. Bu yönde hem kamuda hem özel sektörde çok önemli farkındalık var. Belli bir süre içinde bunları tamamen yerli ve milli hale getirmek zorundayız. Yazılımı biz yazmalıyız, biz yönetmeliyiz. Hatta tercihen yurt dışına satabilirsek daha da iyi olur.”

VİDEO: 018
BAŞLIK: Siber Güvenlik Hem Kamu Hem Özel Sektör İçin Hayatidir
KONUŞMACI: Galip Zerey – Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
ETKİNLİK: 2.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 15 Mart 2018, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara