e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Elektronik haberleşme sektöründe açık rıza nasıl olmalı?


Elektronik haberleşme sektöründe açık rıza nasıl olmalı?

KVK Uzmanı Ahmet Said Altın, “Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmeliğin 8’inci maddesinde; kişilere gönderilecek olan elektronik iletilere yönelik olarak, açık rıza beyanının belli bir konuya ilişkin olması gerektiği, bunun özgür iradeyle açıklanmış olması gerektiği, iletinin gönderilmesine ilişkin kişisel verilerin işlenme amacı ve süresi hakkında veri sorumluları tarafından açık ve anlaşılır bir bilgilendirme yapılması gerektiği, bu irade beyanının bir sözleşmenin veya hizmetin kabulü ya da pazarlama amaçlı haberleşmelere onay verilmesi ve benzeri hukuki işlemlere yönelik irade beyanları ile birleştirilemeyeceği söylenmiştir” dedi.

VİDEO: 607
BAŞLIK: Elektronik Haberleşme Sektöründe Açık Rıza Nasıl Olmalı?
KONUŞMACI: Ahmet Said Altın – KVK Uzmanı
ETKİNLİK: 5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Mayıs 2022, Salı
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara