e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin Korunması


Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin Korunması

2.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, 24 Nisan 2019 tarihinde, Ankara’da, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nda (KVKK) gerçekleştirildi. Etkinliğe, KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ve sektör temsilcileri katıldı.

Etkinlikte, Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin Korunması konulu bir konuşma yapan Türk Telekom Ticari Düzenlemeler Müdürü Tuğçe Aymen şunları söyledi: “Sektörümüz açısından kişisel verilerin korunmasına ilişkin, iki taraflı düzenlemeler mevcuttur. Dolayısı ile bu düzenlemelerin birbirleri ile uyum içerisinde olması, sektör için çok büyük önem arz etmektedir. Çünkü bildiğiniz üzere, söz konusu bu faaliyetlere uyum amacıyla çok ciddi projeler yürütülmekte, ciddi uyum faaliyetleri, farkındalık çalışmaları ve ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Dolayısı ile her iki kurumun, bu anlamda birbiri ile uyum içerisinde çalışması, bizler için büyük önem taşımaktadır.

Çok hızlı bir şekilde aslında, kanunun 51’inci maddesinden şu şekilde bahsedebilirim. Bu madde, çerçeve düzenlemeler içermekte. Öncelikle ilkelere baktığımızda, ilkelerin aslında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile paralel şekilde düzenlendiğini görüyoruz. Nitekim temel ilkemiz olan, kişisel verilerin işlenmesinde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve güncel olma, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ölçülü olma ve yine bu amaca uygun süre kapsamında muhafaza ilkelerinin, 5809 Sayılı Kanun’da da benimsendiğini görüyoruz.

Bunun dışında da tabii bu sektörün işleyişine özel bir takım özel veri kategorileri var. Mesela trafik verileri var, mesela konum verileri. Bunlara özel birtakım düzenlemelerin yapıldığını görüyoruz 51’inci Madde’de. Trafik verisinin önemsendiğini, örneğin trafik ve konum verisinin kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamayacağının düzenlendiğini görüyoruz. Yine kanunla paralel şekilde açık rıza ve bilgilendirmeye ilişkin hükümlere yer verildiğini, saklama sürelerinden bahsedildiğini ve gene sektörün dinamiğine uygun olarak tahsilat riskinin ve kötü niyetli kullanımların engellenmesi amacıyla ödeme bilgisi ve fatura bilgisi gibi bazı verilerin, işletmecilerin arasında paylaşılmasına imkan tanındığına dair özel birtakım düzenlemelerin 51’inci Madde’de düzenlendiğini görüyoruz.”

VİDEO: 127
BAŞLIK: Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin Korunması
KONUŞMACI: Tuğçe Aymen – Türk Telekom Ticari Düzenlemeler Müdürü
ETKİNLİK: 2.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 24 Nisan 2019, Çarşamba
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara