e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

KVKK Kapsamında Elektronik Haberleşme Sektöründe Faaliyette Bulunan İşletmecilerin Yükümlülükleri


KVKK Kapsamında Elektronik Haberleşme Sektöründe Faaliyette Bulunan İşletmecilerin Yükümlülükleri

2.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, 24 Nisan 2019 tarihinde, Ankara’da, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nda (KVKK) gerçekleştirildi. Etkinliğe, KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ve sektör temsilcileri katıldı.

Etkinlikte KVKK Kapsamında Elektronik Haberleşme Sektöründe Faaliyette Bulunan İşletmecilerin Yükümlülükleri konulu bir konuşma yapan, Türksat Hukuk Müşavirliği’nden Avukat Başak Deprem şunları söyledi: “Açık rıza, elektronik haberleşme sektöründe faaliyette bulunan işletmeciler açısından önemli, belirli bir konuya ilişkin bilgilendirmeye dayanan ve özgün irade ile açıklanan rıza, açık rıza olarak tanımlanmaktadır. Açık rıza yazılı veya sözlü olarak alınabilir. Burada ispat konusu önemli. İşletmeciler açık rızayı ispatlayabilecekleri şekilde almak zorundalar. Yani açık rızanın alınması gerekiyorsa bunun yazılı olarak alınmasını tavsiye ediyoruz.

İstisna kapsamında olmayan hallerde açık rızanın alınması diyoruz ama istisna kapsamında olanlar da var:

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
  • Fiili imkansızlık yani rızasını açıklayamayacak durumda olması
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü kapsamında olması
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için işlenmesinin zorunlu olması
  • İlgili kişi tarafından alenileştirme durumlarında açık rıza alınmıyor.

Elektronik Haberleşme Kanunu’nda, 51’inci Madde’nin dışında da bazı hükümler var. Diğer temel kanunlarda, örneğin Türk Medeni Kanunu’nda ve Türk Ticaret Kanunu’nda, genel mevzuat hükümlerinde de kişisel verilerin ihlali halinde başvurulacak yollar belirtilmiş durumda. Tazminat yükümlülükleri, haksız rekabet, fikir ve sanat eserleri kanununda resim ve ismin paylaşılması durumundaki yaptırım gibi.”

VİDEO: 128
BAŞLIK: KVKK Kapsamında Elektronik Haberleşme Sektöründe Faaliyette Bulunan İşletmecilerin Yükümlülükleri
KONUŞMACI: Başak Deprem – Türksat Hukuk Müşavirliği
ETKİNLİK: 2.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 24 Nisan 2019, Çarşamba
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara