e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Seçil Koyuncu: Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik, KVK Mevzuatının En Temelini İlkeleri


Seçil Koyuncu: Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik, KVK Mevzuatının En Temelini İlkeleri

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) binasında, 12 Kasım 2020’de hibrit olarak gerçekleştirilen 3.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi’nde, KVKK Başkanlık Müşaviri Seçil Koyuncu ile etkinlik gündemini değerlendirdik.

Koyuncu, etkinlik ile ilgili şunları söyledi: “Ben bu tür etkinliklerin oldukça kıymetli olduğunu düşünüyorum. Farklı sektörlerin önde gelen katılımcılarını bir araya getirmesi ve özellikle fikir alışverişi sağlaması noktasında çok kıymetli buluyorum. Bu yüzden bir kez daha başta Musa Bey olmak üzere e-Safe’in tüm emektarlarına teşekkür ediyorum.”

Koyuncu, GDPR ile uyum sürecinde dikkat edilmesi gereken ilkeleri şöyle özetledi: “Tabii ki bütün ilkeler bizim için önemli ama sunumumda da vurguladığım üzere, şeffaflık ve hesap verilebilirlik aslında tüm kişisel verilerin korunması mevzuatlarının en temelini oluşturan ilkeler. Hatta anı çatısını oluşturan ilkeler olarak görmek mümkün. Zira ilkelerden sonraki maddeleri de bu ilkelerin ete kemiğe bürünmüş hali olarak nitelendirebiliriz. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik olmadan bir kişisel verilerin korunması kanununun uygulanması aslında hiçbir amaca hizmet etmeyecek ve formaliteden öteye gitmeyecektir.”

VİDEO: 194
BAŞLIK: Seçil Koyuncu: Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik, KVK Mevzuatının En Temelini İlkeleri
RÖPORTAJ: Seçil Koyuncu – KVKK Başkanlık Müşaviri
ETKİNLİK: 3. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 12 Kasım 2020, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara