e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Geçmişten günümüze gelişerek gelen alan: Ticaret


Geçmişten günümüze gelişerek gelen alan: Ticaret

6’ncı e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi’nde konuşan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Uzmanı Mustafa Şeref İşcan, ‘’Elektronik ticaret ve mesafeli sözleşmelerde kişisel verilerin korunması’’ konusunda bir sunum gerçekleştirdi.

Mustafa Şeref İşcan, elektronik ticaretin günümüzde yaygınlaştığını söyledi. Bunun temelini ticaretin oluşturduğunu belirten İşcan, elektronik ticaretin günümüzde iletişim olanaklarında meydana gelen hızlı gelişmeler sonucunda bu olanaklar kullanılarak yapılan alım satımların geniş bir tanımlaması olduğunu ifade etti.

Mustafa Şeref İşcan konuşmasını şu şekilde sürdürdü: ‘’İnsanların tarihin her döneminde ihtiyaç duydukları ve kendi ellerinde bulunmayan ürün ve malları elde etmek için ellerinde bulunan fazla ürün ve malları değiştirme yoluyla kullandıkları görülmüştür. Paranın icadından sonra ise bu değişimler daha da anlam kazanmış, günümüzde ise paranın da ötesine geçip dijital paraların, blockchain teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte ticarette kullanılmaya başlandığını söylemek mümkündür.’’

VİDEO: 693
BAŞLIK: Geçmişten Günümüze Gelişerek Gelen Alan: Ticaret
KONUŞMACI: Mustafa Şeref İşcan – Kişisel Verileri Koruma Kurumu Uzmanı
ETKİNLİK: 6. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 3 Mayıs 2023, Çarşamba
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara