e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Halil Murat Berberer: Kişisel Veriler, Milli Güvenliğe Tehdit Oluşturacak Şekilde Kullanılabilir


Halil Murat Berberer: Kişisel Veriler, Milli Güvenliğe Tehdit Oluşturacak Şekilde Kullanılabilir

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) binasında, 12 Kasım 2020’de hibrit olarak gerçekleştirilen 3.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi’nde, Avukat Halil Murat Berberer ile etkinlik gündemini değerlendirdik.

Berberer, teknolojik gelişmelerin ulusal güvenlik alanında neden olduğu tehlikeleri şu şekilde özetledi: “Teknolojik gelişmeler hız kesmeden yeniyi keşfediyor. Bu yeniyi keşfediş, yeni saldırı araçlarının bulunmasını tetikliyor. Bu saldırı araçları da kişisel verilerin, bireyler fark etmeden ya da fark ettikleri halde kırılganlıklarını arttıracak şekilde toplanmasını sağlıyor. Bu yeni teknolojiler zafiyet alanlarını keşfedip, ülkeye, devlete ya da milli güvenliğe tehdit olacak şekilde toparlanarak, bir takım analiz sonuçları ile beraber, saldırı niteliğine ve tehdide dönüşmesini sağlıyor. Dolayısıyla bu anlamda yapılacak çalışmalar aynı şekilde geliştirilen teknolojileri takip ederek, savunma araçlarımızın toparlanması, buna ilişkin teknoloji kaynağının oluşturulması, bu teknoloji kaynağını kullanacak ve yönetecek insan kaynağına da yatırım yapılmasını gerektiriyor.”

VİDEO: 204
BAŞLIK: Halil Murat Berberer: Kişisel Veriler, Milli Güvenliğe Tehdit Oluşturacak Şekilde Kullanılabilir
RÖPORTAJ: Halil Murat Berberer – Avukat
ETKİNLİK: 3. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 12 Kasım 2020, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara