e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Turhan Menteş: Hizmetleri İyileştirmek Amacıyla Kişisel Verilerin Saklanması Meşru Olabilir


Turhan Menteş: Hizmetleri İyileştirmek Amacıyla Kişisel Verilerin Saklanması Meşru Olabilir

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) binasında, 12 Kasım 2020’de hibrit olarak gerçekleştirilen 3.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi’nde, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Accert Kurucu Ortağı Prof. Dr. Turhan Menteş ile etkinlik gündemini değerlendirdik.

Prof. Dr. Menteş, etkinlik hakkında şunları söyledi: “Alışılmışın dışında bir etkinlik, sunucular var, izleyiciler yok. İzleyicilerle ilgili kısmı sonradan öğreneceğiz ama böyle bir etkinlik sanıyorum ilk. Yeni bir model ve bugünkü gündeme yani pandemi gündemine de uygun bir model olduğunu düşünüyorum.”

Prof. Dr. Menteş, kişilerin, kendi verileri koruma hakları ve bu konunun ticari boyutu hakkında şu şekilde konuştu: “Bu günümüz iş dünyasında çok istenen bir şey değil. Çünkü günümüz iş dünyası iş yaparken kişilerin bilgilerini kullanıyor. Çünkü bütün tanıtımlarını ürün profillemelerini ürün desenlerini, ürün portföylerini buna göre hazırlıyorlar. Buna alışmak çok kolay değil… Burada kurumlar, dengeleri bulmak zorunda… Bir de kurumların meşru olan hakları var. yani meşru ise veri tutmaları, bunu kişilerin onayı olmadan da yapabiliyorlar. Şimdi bu meşruluk kavramı, çok tartışılıyor. Nereye kadar meşru, nereye kadar değil. Yani örneğin benim bir lokantam var diyorum ki gelen müşterilerime iyi hizmet vermek istiyorum. Her seferinde geldiğinde yemeklerini bir yere kaydedeyim, bir daha gelişinde sormadan önüne götüreyim o memnun olsun diyor mesela. Bu meşru bir hak. Kurumun kendi hizmetini iyileştirmesi, müşterisini memnun etmesi için bir hak olarak görülüyor. Ama yasalara bakarsanız, kişilerin o verilerini tutabilmesi için onayını almak zorunda.”

VİDEO: 205
BAŞLIK: Turhan Menteş: Hizmetleri İyileştirmek Amacıyla Kişisel Verilerin Saklanması Meşru Olabilir
RÖPORTAJ: Prof. Dr. Turhan Menteş – Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Accert Kurucu Ortağı
ETKİNLİK: 3. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 12 Kasım 2020, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara