e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Hassas Veri ve Kişisel Veri Kavramları, Birbirinden Farklı Kavramlar


Hassas Veri ve Kişisel Veri Kavramları, Birbirinden Farklı Kavramlar

4.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, 17 Haziran 2021’de, Ankara’da, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nda (KVKK) hibrit etkinlik formatında gerçekleştirildi. Etkinliğin fiziksel bölümüne, KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, sponsorlar ve konuşmacılar katıldı.

Etkinlikte, kişisel verileri koruma uzmanlarının yanı sıra bu alanda faaliyet gösteren siber güvenlik firmalarının temsilcileri ve hukukçular, konuyu pek çok farklı açıdan ele aldı. Zirve bu yıl, COVID-19 salgını nedeniyle hem fiziksel olarak hem de çevrim içi şekilde hibrit etkinlik formatında gerçekleştirildi. KVKK binasında gerçekleştirilen etkinliğin fiziksel bölümüne; protokol, konuşmacılar, sponsorlar ve basın mensupları kabul edildi. İzleyiciler ise etkinliği, e-Safe’in resmi YouTube kanalı üzerinden ve Türksat Kablo-Net üzerinden canlı olarak takip ettiler.

İTÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Çiçek Ersoy: “Burada kavramsal olarak birbiri ile karıştırılan iki kavram var. Hassas veri terminolojisi de kullanılıyor. Aslında hassas veri, tam olarak özellikle kişisel veri değil. Mesela, banka müşteri sırları hassas veridir kişi açısından fakat teknik anlamda yani Kişisel Verileri Korunması Kanunu’nun 6’ncı Maddesi’ne göre, özel olarak korunması gereken bir özel nitelikli kişisel veri değildir. Bankacılık hukuku açısından evet fakat burada ‘numerus clausus’ olarak sayılmadığı için biz her ne kadar bunlara hassas veri diyebilsek de özellikle kişisel veri olarak tanımlayamıyoruz.”

VİDEO: 301
BAŞLIK: Hassas Veri ve Kişisel Veri Kavramları, Birbirinden Farklı Kavramlar
KONUŞMACI: Dr. Çiçek Ersoy – İTÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi
ETKİNLİK: 4.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Haziran 2021, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara