e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Her Kurumda, Şirkette Bir Siber Güvenlik Ekibi Olmalı


Her Kurumda, Şirkette Bir Siber Güvenlik Ekibi Olmalı

1.e-Safe Boğaziçi Kişisel Verileri Korumada Yerli Çözümler Zirvesi, 8 Mayıs 2018 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşti. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Galip Zerey açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

Galip Zerey şunları söyledi: “UHDB olarak çok geniş alanlarda çalışmalar yapıyoruz. Benim ilgili alanım Bilişim, IT, Haberleşme vb. Tüm çalışma alanlarımızın her tarafında bilişim var. Siber güvenlik bizim birinci maddemiz, çok önemli bir konu olarak ele alıyoruz. Siber güvenlik stratejisi ve eylem planı hazırladık ve uygulamaya devam ediyoruz. E-devlet ve genişbant strateji eylem planlarını hazırladık ve uygulamaya devam ediyoruz. Bu tüm eylem planlarında siber güvenlik hep birinci sırada ve dikkat ettiğimiz bir konu.

Dünyada her şey nesnelerin interneti ile birbirine bağlanır hale gelmiş durumda. Bu sistemler yaygınlaştıkça bu sistemlerin siber güvenlik anlamında önemi de artıyor. Siber güvenlik tedbirlerini alamazsak tüm banka, elektrik, haberleşme sitemleri bir anda sekteye uğrayabilir, çökebilir.

Türkiye’de siber güvenlik önemli bir farkındalık ve herkes çaba gösteriyor. Bazı sorunlar var. Bunlardan biri eleman eksikliği. Her kurumda, şirkette bir siber güvenlik ekibi olmalı ve 7/24 çalışmaları, kendi sistemlerini ayakta tutuyor olmaları ve gelen saldırılardan kendilerini koruyabilir olmaları lazım.”

VİDEO: 053
BAŞLIK: Her Kurumda, Şirkette Bir Siber Güvenlik Ekibi Olmalı
KONUŞMACI: Galip Zerey – Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı
ETKİNLİK: 1.e-Safe Boğaziçi Kişisel Verileri Korumada Yerli Çözümler Zirvesi
TARİH: 8 Mayıs 2018, Salı
YER: Boğaziçi Üniversitesi, Albert Long Hall Kültür Merkezi – İstanbul