e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Kişisel Verileri Koruma Konusu Kültür Olarak Tüm Hayatımıza Yansıtılmalı


Kişisel Verileri Koruma Konusu Kültür Olarak Tüm Hayatımıza Yansıtılmalı

1.e-Safe Boğaziçi Kişisel Verileri Korumada Yerli Çözümler Zirvesi, 8 Mayıs 2018 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşti. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

Faruk Bilir şunları söyledi: “Bu programın gerçekleşmesinde katkı sağlayan Boğaziçi Üniversitesi ve e-Safe teşekkürlerimi sunuyorum. Çok önemli iki konu: Siber güvenlik ve Kişisel verileri koruma…

Bilindiği gibi 7 Nisan 2016 tarihinde bir kanun yürürlüğe girdi: Kişisel verileri korunması kanunu. Bu kanun bir kurum ve kurul teşekkül ettirdi. Bu kanun 2010 yılında ilk kez anayasamızda düzenlenen kişisel verileri koruma isteme hakkı yasasının bir devamı idi. Biz kurul olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mevzuat düzenlemeler hazırlandı. Kararlarımızın emsal teşkil etmesi için sitemizde yayınlıyoruz. Artık gelen taleplere, şikâyetlere dair kararlar veriyoruz ve bu alanda farkındalık, bilinç kazandırmak için çeşitli illerde özellikle Ankara ve İstanbul başta olmak üzere toplantılar gerçekleştiriyoruz.

Kişisel verilerin korunması hepimiz için önemli. Kişisel veriler konusunda bilinçlendirme olmasının yanı sıra kültür olarak tüm hayatımıza yansıtılması gerekiyor. Yaptığımız yapacağımız birtakım düzenlemeler her zaman etkindir ama en önemli görev vatandaş olarak bizlere düşmekte.”

VİDEO: 054
BAŞLIK: Kişisel Verileri Koruma Konusu Kültür Olarak Tüm Hayatımıza Yansıtılmalı
KONUŞMACI: Prof. Dr. Faruk Bilir – Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı
ETKİNLİK: 1.e-Safe Boğaziçi Kişisel Verileri Korumada Yerli Çözümler Zirvesi
TARİH: 8 Mayıs 2018, Salı
YER: Boğaziçi Üniversitesi, Albert Long Hall Kültür Merkezi – İstanbul