e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

IBM Güvenlik Çözümleri ile Uçtan Uca Güvenlik


IBM Güvenlik Çözümleri ile Uçtan Uca Güvenlik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) himayesinde 30 Mart gününde “Make It Safer” sloganıyla düzenlenen 1. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi, BTK’nın Ankara Merkez Binası’nda gerçekleştirildi. Avnet IBM Teknik Danışmanı Bahadır Özgüven, “IBM Güvenlik Çözümleri ile Uçtan Uca Güvenlik” konusunda konuşmasını gerçekleştirdi.

“Kötücül yazılımlar  bir yılda yüzde 614 arttı” diyerek başladığı konuşması ile Özgüven, Bilgi güvenliği bağışıklık sistemi kavramını ve ayrıntılarını anlattı. Bahadır Özüven, “Güvenlik yazılımlarında 4 ana nokta vardır. Logs, Flows, Content, Cognitive… Bazı yöneticiler endişe duyuyorlar, mobilden veya güvenlikten. Bu endişe neler yapabileceklerini, neler olduğunu, problemleri nasıl çözebileceklerini bilmiyorlar. Uçtan uça güvenlik çözümlerinde zaman akılı olarak önleme, tespit etme, cevap verme aşamalarına ayırdık, IBM olarak. Güvenliğin 3 devri vardı: 2005 yıllarında çevre kontrolleri olan sınırlı güvenli olsun mantığı ile ilerliyorduk; erişimi sınırlandırıyor veriyi güvenlik altına alıyorduk. Bir noktadan sonra yetersiz kaldı. Daha sonradan güvenlik zekasını getirdik Q-Radar ile getirdik. Verilere nasıl erişiliyor sorunun gerçek zamanlı cevaplarını belirliyordu. Cognitive Güvenlik ile IBM olarak biz sebepleri anlayan ve öğrenen bir güvenlik çalışması yapıyoruz.” diyerek sunumu bitirdi.

VİDEO: 011
BAŞLIK: IBM Güvenlik Çözümleri ile Uçtan Uca Güvenlik
KONUŞMACI: Bahadır Özgüven
ETKİNLİK: 1. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 30 Mart 2017, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu- Ankara