e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

İçinde bulunduğumuz dönemde yapay zeka regüle ediliyor


İçinde bulunduğumuz dönemde yapay zeka regüle ediliyor

6’ncı e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi’nde konuşan Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Av. Özge Evci Eralp, ‘’Yapay zekanın kişisel veri işleme boyutu konusunda dünya genelindeki çalışmalar ve öneriler’’ konusunda bir sunum yaptı.

Av. Özge Evci Eralp, son dönemde çok fazla gelişme olduğuna dikkat çekti. Yapay zekanın tarihçesine bakıldığında çok fazla yapay zeka kışı yaşanan dönemler olduğunu belirten Eralp, bunun 1940’larda başlayan bir serüven oluğunu ve yeni bir konu olmadığını ifade etti. Eralp, içinde bulunduğumuz dönemde yapay zekanın regüle edilmeye başlandığını ve tarihe de böyle geçeceğini düşündüğünü söyledi.

Özge Evci Eralp konuşmasını şu şekilde sürdürdü: ‘’Yapay zeka konusunda çok sayıda çalışma var. Özellikle dünya genelindeki yaklaşımlar ikiye ayrılıyor. Bunlardan ilki teknolojik gelişmeleri ön planda tutan ‘İnovasyon Temelli Yaklaşım, ikincisi ise insan haklarını ön planda tutan ‘Risk Temelli Yaklaşım’ diyebiliriz. İnovasyon Temelli Yaklaşım, yasal bir düzenleme yapılması, yeni kurumlar kurulması planlanması yok. Risk Temelli Yaklaşım, risk sınıflandırması yaparken, yeni özel bir mevzuat da oluşturuyor.’’

VİDEO: 687
BAŞLIK: İçinde Bulunduğumuz Dönemde Yapay Zeka Regüle Ediliyor
KONUŞMACI: Av. Özge Evci Eralp – Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi
ETKİNLİK: 6. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 3 Mayıs 2023, Çarşamba
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara