e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Karagözoğlu: “Veri güvenliği, sınır güvenliği kadar önemli”


Karagözoğlu: “Veri güvenliği, sınır güvenliği kadar önemli”

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken diğer taraftan da söz konusu teknolojilerin ortaya çıkardığı risklerin de gündelik hayatın bir parçası haline geldiğini belirten Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, “Bireyler, şirketler, kritik altyapılar ve devletler ciddi siber tehditler ile karşı karşıya kalırken siber saldırılarda gün geçtikçe artıyor. Dolayısıyla siber olaylarla mücadele için daha fazla kaynak ayrılması önem arz ediyor” dedi.

“Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü artık kendi başına bir sektör olmanın yanında diğer sektörlerde de kalkınma ve büyümenin temel aktörü oldu ve bugün dijital dönüşüm çağının en önemli sektörü haline geldi. Elektronik haberleşme altyapılarının güvenliği, enerji, sağlık, bankacılık gibi diğer sektörlerinde güvenliğinde ve hizmetlerin devamlılığında önemli bir rol oynuyor. Sınırlarımızın güvenliği ne kadar önemli ise elektronik sistemlerimizin ve verilerin güvenliği de o derece önemlidir” diyen Karagözoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bizde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) olarak en önemli görevlerimizden biri olan siber saldırıların engellenmesi ve caydırıcılığın sağlanması nokrasında azami gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda BTK sadece işletmecilerle değil, tüm tüzel kişilerle de gerekli önleyici çalışmaları yapıyor. Biz siber güvenliği sosyal ve ekonomik yaşamı olumsuz etkileyen riskleri nedeniyle toplumsal güvenliğimizin bir parçası olarak görüyoruz.”

Siber güvenlik seviyesini ve hazırlığını artırmak için yapılması gereken çalışmalar olduğu söyleyen Karagözoğlu, “Bu kapsamda kurumumuzca şebeke ve bilgi güvenliği alanında çeşitli düzenlemeler yaptık. Kurumumuzca ve alanında ilk düzenleme 2008 yılında yayımlanan Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği’dir. Söz konusu yönetmelik ile kurumumuzca yetkilendirilmiş işletmecilere İSO 2701 standartlarına uyum sağlama, personel güvenliği, fiziksel güvenlik, yazılım ve donanım güvenliğine ilişkin yükümlülükler getirdik. Bu yönetmelikle teknik ve hukuki gelişmeler dikkate alınarak çeşitli güncellemeler yapıldı. Kurum olarak siber güvenlik alanında zararlı yazılımlara karşı ortak mücadele, siber suçlara ilişkin soruşturmalarla iş birliği, ortak siber güvenlik tatbikatlarının düzenlenmesi ile siber istihbaratta ve bilgi paylaşımında çeşitli ülkelerle ikili iş birliği anlaşmaları yapıyoruz” şeklinde konuştu.

VİDEO: 416
BAŞLIK: Karagözoğlu: “Veri güvenliği, sınır güvenliği kadar önemli”
KONUŞMACI: Ömer Abdullah Karagözoğlu – Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı
ETKİNLİK: 4. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 24 Eylül 2020, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara