e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Kayra Otaner: Çalışmalar İnsan, Servis, Yerli Ürün Odaklı Olmalı


Kayra Otaner: Çalışmalar İnsan, Servis, Yerli Ürün Odaklı Olmalı

15 Mart 2018 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) himayesinde Ankara’da gerçekleştirilen 2.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nde Siber Güvenlik Araştırmacısı Kayra Otaner ile röportaj yaptık.

Kayra Otaner, e-Safe zirvesini şu şekilde değerlendirdi: “Böyle bir zirvenin Ankara’da olması çok önemli. Her geçen gün siber güvenlik konusuna dair önemin artması için önemli bir faaliyet. BTK’nın bu zirveye ev sahipliği yapması da önemli bir durum.”

Siber güvenlik konusunda bundan sonraki süreçte izlenmesi gereken yolla ilgili olarak Kayra Otaner şunları söyledi: “Türkiye’nin daha kırk fırın ekmeği var. Siber güvenlik, hem kamu hem özel sektör hem İstanbul hem Ankara hatta diğer illerde dahil edilerek heterojen bir yapının kurulması ile olabilecek bir durum. Yurt dışına çok bağlı, ürün odaklı giden bir güvenlik marketinden bahsediyoruz. Çözüm odaklı, servis odaklı, insan gücü yetiştirme odaklı, yerli ürün geliştirme odaklı olması lazım. Burada devletin yaptığı destekler birkaç kata artmalı.”

VİDEO: 039
BAŞLIK: Kayra Otaner: Çalışmalar İnsan, Servis, Yerli Ürün Odaklı Olmalı
RÖPORTAJ: Kayra Otaner – Siber Güvenlik Araştırmacısı
ETKİNLİK: 2.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 15 Mart 2018, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara