e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Kişisel verileri doğrudan ilgilendiren 158 farklı yasal düzenleme


Kişisel verileri doğrudan ilgilendiren 158 farklı yasal düzenleme

158 farklı yasal düzenleme içerisinde, kişisel verileri doğrudan ilgilendiren çeşitli hükümler olduğunu belirten Eralp Danışmanlık’tan Avukat Özgür Eralp, bunlardan en önemlisinin Nüfus Hizmetleri Kanunu olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Çünkü özellikle kimlik fotokopisi, kimlik paylaşımı bence kişisel verilerin aktarımı noktasında hâlâ Türkiye’de kanayan bir yara. Mümkün olduğunca kimlik fotokopilerini azaltıp, belki de yok haline getirebilirsek özellikle Kimlik Paylaşımı Yönetmeliği’nin getirdiği sistem sayesinde kişisel verileri daha çoğaltmadan azaltmış oluruz.”

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 41’inci maddesinde; Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemlerinin uygulanmasında 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun hükümlerine göre kişinin açık rızası alınarak işlem yapılacağının belirtildiğini aktaran Av. Özgür Eralp, “Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinde; Alıcı kurumlar, aldıkları verilerin gizliliğini sağlar ve bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi ile erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla her türlü idari ve teknik tedbirleri alır. Özel nitelikli kişisel veriler için ise 6698 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen önlemler alınır” şeklinde konuştu.

“10’uncu maddesinde ise; Genel Müdürlük ve alıcı kurum, değiştirilmesini engelleyerek ve yetkisiz erişime karşı koruyarak, geri izleme bilgilerini sekiz yıl süre ile saklar. Bu süre sonunda geri izleme bilgileri, 28/10/2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında silinir veya yok edilir” diyen Eralp, 13’üncü maddeye göre de; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin tespit edilmesi halinde 6698 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem yapılacağını dile getirdi.

VİDEO: 459
BAŞLIK: Kişisel Verileri Doğrudan İlgilendiren 158 Farklı Yasal Düzenleme
KONUŞMACI: Özgür Eralp – Avukat
ETKİNLİK: 3. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 12 Kasım 2020, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara