e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun temel ilkeleri nelerdir?


Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun temel ilkeleri nelerdir?

2’nci e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, 24 Nisan 2019 tarihinde, Ankara’da, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nda (KVKK) gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, “7 Nisan 2016 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte bu alanda Türkiye’de yeni bir sistem kurulmuştur” dedi.

Prof. Dr. Bilir devamında, “Bu kanunla yaşamaya alışmak lazım. Çünkü bu kanunun iki temel amacı vardır. Birincisi Türkiye’de kişisel veri işlemeyi disiplin altına almak, ikincisi de kişisel verilerin işlenmesi sırasında temel hak ve özgürlükleri korumak. Bu kanun, insan odaklı, kişi odaklı ve mahremiyet odaklı bir kanundur. Bu kanuna uyum aslında insanımıza da verdiğimiz değerin de bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Bu kanundaki genel ya da temel ilkeleri özümsemek gerektiğini belirten Bilir, “Bu ilkeler adeta kanunun bir özeti niteliğinde. Nedir bu ilkeler? Veri işleme hukuka ve dürüstlüğe uygun olmalıdır. Veri işleme doğru ve güncel olmalıdır. Çünkü doğru olmayan yanlış bir veri ya da güncel olmayan bir veri kişinin mağduriyetine sebep olabilir. Diğer bir ilke, veri işlemenin bir amacı olmalı, bu amaç meşru olmalı ve amaçla bağlantılı ve sınırlı olmalı. Gereğinden fazla veri işlememek gerekiyor. Önemli bir ilke de şudur. İşlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıktan sonra bu verilerin silinmesi veya yok edilmesi gerekir. Başka başlı başına bir ilke ölçülülüktür” şeklinde konuştu.

VİDEO: 759
BAŞLIK: Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun Temel İlkeleri Nelerdir?
KONUŞMACI: Prof. Dr. Faruk Bilir – KVKK Başkanı
ETKİNLİK: 2.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 24 Nisan 2019, Çarşamba
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara