e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Kişisel verilerin algoritmik hedeflenmesi


Kişisel verilerin algoritmik hedeflenmesi

Algoritmik hedeflemenin tanımına değinen Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, “Bu bireyler ve işletmeler olabilir. İkincisi ürün veya hizmet olabilir. Üçüncüsü de pazarın kendisi olabilir” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Algoritmik karar verme süreçlerinin devreye girdiği konu, ürün ve hizmet aynı zamanda pazarın kendisinin karakteristik özelliklerinden ortaya çıkıyor. Karar verme konusunda bize yardımcı olan dinamikler bunları içeriyor. Örneğin; bir ürünümüz var. Bu ürünümüz yeni bir ürün olabilir. Bu ürünle yeni bir pazara girmekle mevcut bir pazara girmenin riskleri birbirlerinden farklı olacaktır.”

İşletmeler için hedefleme noktasında iki önemli konu olduğunu da söyleyen Yeloğlu, “Birincisi pazar araştırması, ikincisi ise pazarlama araştırması. Aynı gibi gözükseler de birbirlerinden farklı özelliklere sahiptirler. Bir ürünün veya hizmetin mevcut ya da yeni olmasıyla, pazarın mevcut ya da yeni olmasındaki pazara giriş yöntemleri, aslında bir pazar araştırmasını içerir. Bu ürün ve hizmetlerin farklı pazarlarda satılması sonucu elde edilen geri bildirimlerin değerlendirilmesi ise pazarlama araştırmasıdır” ifadelerini kullandı.

VİDEO: 599
BAŞLIK: Kişisel Verilerin Algoritmik Hedeflenmesi
KONUŞMACI: Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu – Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü Başkanı
ETKİNLİK: 5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Mayıs 2022, Salı
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara