e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Kişisel verilerin işlenmesine yönelik düzenlemeler


Kişisel verilerin işlenmesine yönelik düzenlemeler

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da da kişisel verilerin korunmasıyla ilgili olarak 10’uncu maddede bir düzenlemeye yer verildiğini belirten Eralp Danışmanlık’tan Avukat Özgür Eralp, “10’uncu madde diyor ki; hizmet sağlayıcısı ve aracı hizmet sağlayıcısı bu kanun çerçevesinde yapmış olduğu işlemler nedeniyle elde ettiği kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur. Kişisel verileri ilgili kişinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletemez ve başka amaçlarla kullanamaz” ifadelerini kullandı.

“Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 23’üncü maddesine göre de; ödeme usulsüzlüklerini önlemek, araştırmak, ortaya çıkarmak için gerekli durumlarda, sistem işleticisi ve ödeme hizmeti sağlayıcısı, kişisel bilgileri kişisel verilerin korunmasına ilişkin gerekli tedbirleri alarak kullanır” diyen Eralp, Posta Hizmetleri Kanunu’nun 12’nci maddesinde de; hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri içerisinde kişisel veri ve bilgilerin gizliliğinin korunması yükümlülüklerine uymanın yer aldığını dile getirdi.

Eralp son olarak, “Noterlik Kanunu’nun 198’inci maddesi diyor ki; noterlik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması sırasında işlenen kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirler alınır” şeklinde sözlerini tamamladı.

VİDEO: 461
BAŞLIK: Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Düzenlemeler
KONUŞMACI: Özgür Eralp – Avukat
ETKİNLİK: 3. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 12 Kasım 2020, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara